Adam Klimowski w RMF FM ostrzega przed podawaniem swoich danych osobowych podczas urlopu

O danych osobowych, które podajemy podczas meldowania się w hotelu, czy wypożyczając samochód mówił Adam Klimowski w RMF FM.

Dane, które należy udostępnić hotelowi czy wypożyczalni rowerów to na ogół imię, nazwisko  i adres zamieszkania, ewentualnie numer PESEL. Inne dane podać należy tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione. Kopiowanie dokumentów jest zabronione.

Szczegóły znajdują się tutaj