Adam Klimowski w „Tygodniku Gazecie Prawnej” komentuje przepisy odnośnie nagrań z dronów

Obecnie  brak jest przepisów z uwzględnieniem RODO, które regulowałyby kwestie nagrywania przez drony . Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują je w swojej działalności winni stosować się do wytycznych organów nadzorczych.  Komentarz Adama Klimowskiego w tej sprawie można przeczytać w „Tygodniku Gazecie Prawnej”.

Monitoring- trzeba będzie zmienić kamery i nakleić plakietki na autach