Akademia Inspektorów Ochrony Danych w oświacie

We wtorek, 2 października 2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Akademii Inspektorów Ochrony Danych w oświacie. Akademia jest autorskim projektem oraz wspólną inicjatywą firmy JAMANO oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m. st. Warszawy obejmującym spotkania z ekspertami z zakresu ochrony danych osobowych.

Celem spotkań jest podnoszenie kwalifikacji pracowników sektora oświaty mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi i przygotowanie ich do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Wśród zaplanowanych zagadnień są m.in.:

  • realizacja obowiązków szkoły w zakresie ochrony danych – legalność przetwarzania danych, praktyczne aspekty realizacji obowiązku informacyjnego, praktyczne aspekty tworzenia klauzul zgód na przetwarzanie danych,
  • wykonywanie praw osób, których dane dotyczą – jakie są prawa podmiotów danych wobec danych przetwarzanych w szkołach i jak je realizować?
  • monitoring wizyjny w szkołach – prawne i praktyczne aspekty wideonadzoru a prywatność uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • bezpieczeństwo przetwarzania danych – praktyczne aspekty zabezpieczania danych, pseudonimizacja, szyfrowanie, naruszenia ochrony danych (zgłaszanie i ewidencjonowanie),
  • szacowanie i zarządzanie ryzykiem w ochronie danych – jak rozumieć podejście oparte na ryzyku, metodologie analizy ryzyka zgodne z RODO. Jak właściwie przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych w szkole?
  • etyka w wykonywaniu funkcji IOD – zagadnienia etycznej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych i prywatności.

Wśród uczestników Akademii jest grupa inspektorów ochrony danych z warszawskich dzielnic: Praga-Południe, Białołęka oraz Ursynów, którzy łącznie obsługują ponad 100 publicznych placówek oświatowych na terenie m.st. Warszawy.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz także tutaj.