Aleksandra Chatys w Rzeczpospolitej o dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie ochrony sygnalistów

Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów) weszła w życie 16 grudnia 2019 r.

Celem dyrektywy  jest poprawa egzekwowania prawa i polityki Unii w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm, które zapewnią wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia (tzw. sygnalistów).

Aleksandra Chatys w Rzeczpospolitej wyjaśnia kim jest sygnalista, kiedy polski ustawodawca będzie zobligowany wprowadzić przepisy i jakie obowiązki będą ciążyć na rodzimych firmach.