Ochrona danych osobowych

136 tysięcy kary za RODO i niezabezpieczony hasłem załącznik

Posted on

Prezes UODO poinformował w ubiegłym tygodniu o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości ponad 136 tys. zł na ENEA S.A. za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. Co się wydarzyło: pracownik ENEA wysyła maila z załącznikiem, w którym znajdowały się dane osobowe 259 osób-klientów ENEA, załącznik obejmuje takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, […]

Kodeks RODO dla placówek medycznych

Treść kodeksu RODO zaakceptowana przez Prezesa UODO

Posted on

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pozytywnie zaopiniował projekt kodeksu postępowania RODO dla małych placówek medycznych opracowanego przez Federację Porozumienie Zielonogórskie we współpracy eksperckiej z firmą JAMANO. W opinii z dnia 15 lutego 2021 r. Prezes UODO wskazał, że kodeks jest zgodny z RODO i spełnia kryteria określone przez Europejską Radę Ochrony Danych, takie jak: ułatwienie […]

Ochrona danych osobowych

Przechowywanie haseł – proste i bezpieczne rozwiązanie

Posted on

Hasło to wciąż najpopularniejsza technika potwierdzająca naszą tożsamość. Mamy hasła do smartfona, do komputera, do skrzynki mailowej, konta bankowego, do portali i aplikacji. Jak zadbać o ich unikalność i bezpieczeństwo, gdy korzystamy z dziesiątek serwisów? Dziś wyjaśniamy, czym jest manager haseł, który pozwoli na bezpieczne przechowywanie haseł bez konieczności ich zapamiętywania.