Ochrona danych osobowych

Czy placówka medyczna potrzebuje zgody na przetwarzanie danych osobowych pacjentów?

Posted on

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja br. przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), placówki medyczne wprowadziły u siebie szereg zmian. Głównym ich zadaniem było  zabezpieczenie danych osobowych pacjentów, pracowników i kontrahentów – w tym zapewnienie, że wykorzystanie tych danych odbywa się zgodnie z prawem.

Kodeks RODO dla placówek medycznych

Inspektor ochrony danych – fachowy doradca w każdej placówce medycznej

Posted on

Po wejściu do stosowania w dniu 25 maja 2018 r. RODO rolę fachowego wsparcia dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających dane odgrywać będą inspektorzy ochrony danych, zwani dalej również „IOD”. W świetle RODO inspektor odgrywa kluczowe znaczenie w procesie wykorzystywania danych osobowych. Jego zadaniem będzie dbanie o prawidłową realizację wszystkich obowiązków, jakie na placówki medyczne nakłada […]