Dokumentacja medyczna-opłaty

Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1 września 2019 r.

Posted on
wysokość opłat za dokumentację medyczną

1 września 2019 r. zmienią się wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej. Zwracamy przy tej okazji uwagę na dwie kwestie: Maksymalne stawki za okres od września będą niższe niż stawki za poprzedni okres. Zgodnie z obowiązującymi od 4 maja 2019 r. przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w […]

Więcej>