Dokumentacja medyczna-opłaty

Najczęściej łamane prawa pacjenta do ochrony danych w placówkach medycznych

Posted on

Obowiązująca ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta miała stworzyć gwarancję prawidłowego i ujednoliconego postępowania wobec pacjentów podczas udzielania im świadczeń. Wejście w życie RODO dodatkowo rozszerzyło pewne uprawnienia i wywołało refleksję nad koniecznością lepszej ochrony danych pacjentów. Nadal jednak pojawiają się problemy z respektowaniem przepisów.

Dokumentacja medyczna-opłaty

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej od 1 grudnia 2019 r.

Posted on
wysokość opłat za dokumentację medyczną

Zgodnie z obowiązującymi od 4 maja 2019 r. przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Zgodnie z wydaną 11 lipca 2019 r. przez Ministra Zdrowia interpretacją (dostępną tutaj) wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.

Dokumentacja medyczna-opłaty

Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1 września 2019 r.

Posted on
wysokość opłat za dokumentację medyczną

1 września 2019 r. zmienią się wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej. Zwracamy przy tej okazji uwagę na dwie kwestie: Maksymalne stawki za okres od września będą niższe niż stawki za poprzedni okres. Zgodnie z obowiązującymi od 4 maja 2019 r. przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w […]