Dokumentacja medyczna-opłaty

Wysokość Opłat Za Wydanie Dokumentacji Medycznej Od 1 czerwca 2020 r.

Posted on

Zgodnie z obowiązującymi od 4 maja 2019 r. przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Zgodnie z wydaną 11 lipca 2019 r. przez Ministra Zdrowia interpretacją (dostępną na stronie https://www.gov.pl/web/rpp/udostepnianie-dokumentacji-medycznej-pacjentowi-dzialajacemu-przez-pelnomocnika-zwolnienie-z-vat-uslugi-wykonywanej-dla-pacjenta) wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione […]

Dokumentacja medyczna-opłaty

Jak rozpatrywać wnioski firm ubezpieczeniowych w sprawie wydania dokumentacji medycznej?

Posted on

4 maja 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy, związane z wydawaniem zakładom ubezpieczeniowym dokumentacji medycznej przez podmioty lecznicze. Na jakie zmiany muszą przygotować się placówki medyczne? Co musi zawierać korespondencja od ubezpieczycieli? Dokumentacja medyczna jest bardzo cennym z punktu widzenia ubezpieczyciela źródłem wiedzy. To między innymi na tej podstawie ustala się ryzyko ubezpieczeniowe lub ocenia, […]

Dokumentacja medyczna-opłaty

Najczęściej łamane prawa pacjenta do ochrony danych w placówkach medycznych

Posted on

Obowiązująca ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta miała stworzyć gwarancję prawidłowego i ujednoliconego postępowania wobec pacjentów podczas udzielania im świadczeń. Wejście w życie RODO dodatkowo rozszerzyło pewne uprawnienia i wywołało refleksję nad koniecznością lepszej ochrony danych pacjentów. Nadal jednak pojawiają się problemy z respektowaniem przepisów.