Kodeks RODO dla placówek medycznych

Treść kodeksu RODO zaakceptowana przez Prezesa UODO

Posted on

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pozytywnie zaopiniował projekt kodeksu postępowania RODO dla małych placówek medycznych opracowanego przez Federację Porozumienie Zielonogórskie we współpracy eksperckiej z firmą JAMANO. W opinii z dnia 15 lutego 2021 r. Prezes UODO wskazał, że kodeks jest zgodny z RODO i spełnia kryteria określone przez Europejską Radę Ochrony Danych, takie jak: ułatwienie […]

Kodeks RODO dla placówek medycznych

DANE OSOBOWE – kiedy należy je usunąć?

Posted on

W świecie RODO na podmioty, które przetwarzają dane osobowe, zostało nałożonych wiele obowiązków. Ich wdrożenie było dla wielu podmiotów bardzo kosztowne i czasochłonne. Wprowadzane w wielu organizacjach zmiany miały na celu uporządkowanie procesów pozyskiwania i przechowywania danych osobowych, tak by zapewnić ich zgodność z zasadami wyrażonymi w przepisach RODO. Przykładem takich zasad są m.in.: zasada […]

Kodeks RODO dla placówek medycznych

Osiem kar za naruszenie RODO w Polsce

Posted on
naruszenie RODO

Jak wynika z informacji ujawnionych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, w 2019 r. nałożono w Polsce osiem administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jak przedstawiają się na tle dotychczasowych „kar za RODO”? 10 stycznia 2020 r. we Wrocławiu zorganizowano konferencję naukową „Cyfrowy bliźniak”. W jej trakcie Wojciech Trebnio, Dyrektor Departamentu […]

Infografiki

Statystyki dotychczasowych kar za RODO

Posted on

Chociaż przepisy RODO weszły w życie w maju 2018 roku, wiele firm i instytucji wciąż niewystarczająco poradziło sobie z dostosowaniem swoich zasad do nowych przepisów. Efekty tego obserwować można w kolejnych karach nakładanych za nieprzestrzeganie RODO. Poniżej przedstawiamy kilka zbiorczych danych nt. nakładanych do tej pory kar za RODO: na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego […]

Kodeks RODO dla placówek medycznych

Prezes UODO nałożył pierwszą karę pieniężną na podmiot publiczny

Posted on

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zadecydował o nałożeniu czwartej kary pieniężnej za naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Sankcja jest wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy ukarany został podmiot publiczny. Karę w wysokości 40.000 zł otrzymał burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego w woj. kujawsko-pomorskim. W toku prowadzonego postępowania przedstawiciele UODO dopatrzyli się następujących naruszeń: brak umowy powierzenia […]

Kodeks RODO dla placówek medycznych

Jak uniknąć kar za nieprzestrzeganie RODO w małych przychodniach?

Posted on

O pracach nad Kodeksem oraz spotkaniu autorów Kodeksu z przedstawicielami UODO pisze politykazdrowotna.com “Kiedy odmówić ubezpieczycielowi udostępnienia dokumentacji medycznej? Jakie prawa ma pacjent na mocy RODO? To jedne z kwestii z jakimi stykają się placówki medyczne, ale nie tylko. – Do tej pory w całej UE nałożono ponad 150 kar pieniężnych za naruszenia RODO. W […]

Kodeks RODO dla placówek medycznych

Trzecia kara za naruszenie RODO w Polsce

Posted on

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zadecydował o nałożeniu trzeciej (pod rządami RODO) kary pieniężnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w Polsce. Sankcję w wysokości 2.830.410 zł otrzymała spółka morele.net, gdzie w 2018 r. osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do danych osobowych ponad 2 milionów klientów sklepu. W grudniu 2018 r. morele.net informowała osoby, dokonujące […]