Kodeks RODO dla placówek medycznych

Media piszą o pracach nad Kodeksem RODO autorstwa Porozumienia Zielonogórskiego i JAMANO

Posted on
kodeks |RODO

Federacja Porozumienie Zielonogórskie, we współpracy z firmą JAMANO, opracowały kodeks postępowania RODO dla placówek medycznych. O postępujących pracach nad Kodeksem, jego założeniach i celach opowiedział w mediach Prezes Federacji PZ Jacek Krajewski. Informacja o kodeksie Federacji ukazała się m.in. w Rynek Zdrowia, Termedia, Medexpress, Podyplomie.

Kodeks RODO dla placówek medycznych

Termedia w rozmowie z Pawłem Makowskim o kodeksie postępowania RODO

Posted on
kodeks postępowania RODO

Porozumienie Zielonogórskie i firma JAMANO pracują nad kodeksem postępowania RODO, w którym przedstawiciele placówek znajdą pomoc we właściwej interpretacji i wdrożeniu przepisów. Paweł Makowski, Wiceprezes JAMANO Sp. z o.o. w rozmowie z Termedia.pl podkreśla: Kodeks uwzględnia specyfikę funkcjonowania placówek medycznych i jest dopasowany do oczekiwań i praktyki branży medycznej, zarówno dla małych placówek medycznych i ich […]