Kodeks RODO dla placówek medycznych

Inspektor ochrony danych – fachowy doradca w każdej placówce medycznej

Posted on

Po wejściu do stosowania w dniu 25 maja 2018 r. RODO rolę fachowego wsparcia dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających dane odgrywać będą inspektorzy ochrony danych, zwani dalej również „IOD”. W świetle RODO inspektor odgrywa kluczowe znaczenie w procesie wykorzystywania danych osobowych. Jego zadaniem będzie dbanie o prawidłową realizację wszystkich obowiązków, jakie na placówki medyczne nakłada […]