Media o nas

Aleksandra Chatys w Rzeczpospolitej o dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie ochrony sygnalistów

Posted on

Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów) weszła w życie 16 grudnia 2019 r. Celem dyrektywy  jest poprawa egzekwowania prawa i polityki Unii w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm, które zapewnią wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia (tzw. sygnalistów). Aleksandra Chatys w Rzeczpospolitej wyjaśnia kim jest […]

Media o nas

Jak przestrzegać RODO w placówce medycznej wskazuje Adam Klimowski dla Menedżera Zdrowia

Posted on

Raport Najwyższej Izby Kontroli z 14 listopada 2019 r. wykazał, że ochrona danych osobowych w szpitalach pozostawia wiele do życzenia. Zasadne jest założenie, że podobna sytuacja może mieć miejsce również w innych placówkach medycznych. Jak powinny postępować podmioty lecznicze, by z jednej strony należycie chronić dane osobowe pacjentów, a z drugiej nie wprowadzać „absurdów RODO”? […]

Media o nas

Adam Klimowski dla Prawo.pl komentuje holenderski i niemiecki taryfikator kar za RODO

Posted on

Firmy w Polsce nie są w stanie oszacować, jak wysokie kary grożą im za naruszenie RODO. Takiego problemu nie ma już w Holandii i nie będzie w Niemczech. Tam określono zasady ich wyliczania. Eksperci nie mają wątpliwości, że taki taryfikator powinien powstać w Polsce, a najlepiej by był jeden wspólny dla całej Unii. Tworząc taryfikator […]

Media o nas

Czy stosowanie czytników danych dla potwierdzania obecności w pracy jest legalne? Komentujemy dla strefybiznesu.pl

Posted on
czytniki danych

Pracodawcy muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę danych osobowych swoich pracowników. W związku z wejściem w życie przepisów RODO pojawiły się wątpliwości w zakresie sposobu potwierdzania obecności pracownika w zakładzie pracy. W jaki sposób odnotować obecność pracownika w pracy oraz jakie dane osobowe mogą być przetwarzane komentuje Aleksandra Chatys z JAMANO dla strefybiznesu.pl Pełen artykuł […]

Kodeks RODO dla placówek medycznych

Jak uniknąć kar za nieprzestrzeganie RODO w małych przychodniach?

Posted on

O pracach nad Kodeksem oraz spotkaniu autorów Kodeksu z przedstawicielami UODO pisze politykazdrowotna.com “Kiedy odmówić ubezpieczycielowi udostępnienia dokumentacji medycznej? Jakie prawa ma pacjent na mocy RODO? To jedne z kwestii z jakimi stykają się placówki medyczne, ale nie tylko. – Do tej pory w całej UE nałożono ponad 150 kar pieniężnych za naruszenia RODO. W […]

Media o nas

Paweł Makowski dla strefabiznesu.pl komentuje karę dla morele.net za wyciek danych

Posted on

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na spółkę Morele.net rekordową karę w wysokości ponad 2,8 mln zł w związku z gigantycznym wyciekiem danych. Paweł Makowski dla strefabiznesu.pl podkreśla, że ochrona danych osobowych to proces wymagający ciągłego nadzoru. PUODO, po nałożeniu kary, uzasadnił, że zastosowane przez spółkę środki organizacyjne i techniczne ochrony danych osobowych nie były […]