Media o nas

Główny Inspektor Transportu Drogowego a RODO – czyli jak pozyskiwane są dane o sprawcach naruszeń drogowych. Sprawę komentuje Adam Klimowski w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Posted on

Nie jednemu kierowcy zdarzyło się otrzymać korespondencję z mandatem za wykroczenie drogowe. GITD w formularzu wymaga przekazania wielu danych osobowych kierowcy lub właściciela pojazdu, np. imion, nazwiska, PESEL, czy numeru telefonu. Czy takie dane pozyskiwane są zgodnie z obowiązującym prawem?

Media o nas

Aleksandra Chatys w Rzeczpospolitej o dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie ochrony sygnalistów

Posted on

Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów) weszła w życie 16 grudnia 2019 r. Celem dyrektywy  jest poprawa egzekwowania prawa i polityki Unii w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm, które zapewnią wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia (tzw. sygnalistów). Aleksandra Chatys w Rzeczpospolitej wyjaśnia kim jest […]

Media o nas

Jak przestrzegać RODO w placówce medycznej wskazuje Adam Klimowski dla Menedżera Zdrowia

Posted on

Raport Najwyższej Izby Kontroli z 14 listopada 2019 r. wykazał, że ochrona danych osobowych w szpitalach pozostawia wiele do życzenia. Zasadne jest założenie, że podobna sytuacja może mieć miejsce również w innych placówkach medycznych. Jak powinny postępować podmioty lecznicze, by z jednej strony należycie chronić dane osobowe pacjentów, a z drugiej nie wprowadzać „absurdów RODO”? […]

Media o nas

Adam Klimowski dla Prawo.pl komentuje holenderski i niemiecki taryfikator kar za RODO

Posted on

Firmy w Polsce nie są w stanie oszacować, jak wysokie kary grożą im za naruszenie RODO. Takiego problemu nie ma już w Holandii i nie będzie w Niemczech. Tam określono zasady ich wyliczania. Eksperci nie mają wątpliwości, że taki taryfikator powinien powstać w Polsce, a najlepiej by był jeden wspólny dla całej Unii. Tworząc taryfikator […]