Ochrona danych osobowych

Wysokość Opłat Za Wydanie Dokumentacji Medycznej Od 1 Września 2020 R.

Posted on

1 września 2019 r. zmienią się wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej. Zgodnie z obowiązującymi od 4 maja 2019 r. przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Zgodnie z wydaną 11 lipca 2019 r. przez Ministra […]

Ochrona danych osobowych

Kara upomnienia od Prezesa UODO dla szkoły

Posted on

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielił upomnienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie (woj. lubelskie) za przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osobowych uczniów. W roku szkolnym 2019/2010 wśród uczniów przeprowadzono badanie “Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”, gdzie zebrano szereg danych osobowych i informacji o dzieciach i ich rodzicach (między innymi o wykształceniu, […]

Ochrona danych osobowych

Whistleblowing – narzędzie zarządzania ryzykiem wewnątrz organizacji

Posted on

Z końcem zeszłego roku w życie weszła Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów). Polska znalazła się w grupie tych państw, w których do chwili obecnej trudno doszukiwać się ponadbranżowej regulacji zapewniającej ochronę sygnalistów. To ma się zmienić, ponieważ polski ustawodawca ma czas do 17 grudnia 2021 r. […]

Ochrona danych osobowych

Trzynasta kara za RODO w Polsce

Posted on

Trzynastą już karę w kwocie 100 tys. złotych za naruszenie przepisów RODO Prezes UODO nałożył na Głównego Geodetę Kraju. Naruszenie polegało na niezapewnieniu organowi nadzorczemu w trakcie kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań. Ponadto GGK […]

Media o nas

Adam Klimowski w Dzienniku Gazecie Prawnej komentuje problem nośników danych w biurach rzeczy znalezionych

Posted on

Aparaty fotograficzne, telefony komórkowe czy laptopy zalegające na półkach biur rzeczy znalezionych mogą potencjalnie zawierać dane osobowe, co może  być kłopotem dla starostów. Zgodnie z ustawą z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, gdy znaleziona rzecz nie zostanie w ciągu roku odebrana przez właściciela, starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru […]

Ochrona danych osobowych

Jedenasta kara za RODO w Polsce

Posted on

10 lipca 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podjął decyzje o nałożeniu kolejnej administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie RODO. Ukaranym podmiotem była agencja pracy. W niniejszym artykule opisujemy wysokość kary i przyczyny jej nałożenia. Cała sprawa zaczęła się od skargi obywatela Niemiec, który otrzymywał komunikację marketingową mimo złożonego sprzeciwu. Nadawcą niechcianej korespondencji była East […]

Media o nas

Adam Klimowski w Dzienniku Gazecie Prawnej komentuje sprawę profilowania pacjentów przez apteki

Posted on

E-recepta to jedna z najbardziej udanych reform cyfrowych, która znacznie ułatwiła życie pacjentom. Jedna z sieci aptek poszła o krok dalej i stworzyła stronę internetową do przechowywania e-recept. Jednak na jednej recepcie może się znaleźć ponad 60 różnych danych pacjenta. A  zbierane dane mogą być przekazywane Microsoftowi oraz Amazonowi. Fachowcy od prawa ochrony danych osobowych […]

Ochrona danych osobowych

Korzystanie ze strony nie oznacza zgody na cookies

Posted on

Nie wystarczy, że użytkownik przewijał witrynę, aby móc przetwarzać jego dane. Niedozwolone jest też uzależnianie dostępu do portalu od przyzwolenia na śledzenie. To najnowsze rekomendacje EROD. Europejska Rada Ochrony Danych, czyli EROD, wydała niedawno wytyczne 05/2020. Zawierają one najnowsze rekomendacje dotyczące prawidłowego sposobu uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 […]