Biznes

Trzecia kara za naruszenie RODO w Polsce

Posted on

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zadecydował o nałożeniu trzeciej (pod rządami RODO) kary pieniężnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w Polsce. Sankcję w wysokości 2.830.410 zł otrzymała spółka morele.net, gdzie w 2018 r. osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do danych osobowych ponad 2 milionów klientów sklepu. W grudniu 2018 r. morele.net informowała osoby, dokonujące […]

Więcej>
Ochrona danych osobowych

Nowe zasady opieki zdrowotnej nad uczniami

Posted on

Rok szkolny 2019/2020 będzie pierwszym rokiem obowiązywania ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Dla szkół i pielęgniarek szkolnych szykuje się sporo zmian związanych z organizacją opieki. Reforma medycyny szkolnej to kolejna, po przyjęciu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, duża zmiana także dla placówek medycznych POZ. Nowe przepisy są dużo obszerniejsze niż dotychczasowe rozporządzenie dotyczące opieki […]

Więcej>
Dokumentacja medyczna-opłaty

Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1 września 2019 r.

Posted on
wysokość opłat za dokumentację medyczną

1 września 2019 r. zmienią się wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej. Zwracamy przy tej okazji uwagę na dwie kwestie: Maksymalne stawki za okres od września będą niższe niż stawki za poprzedni okres. Zgodnie z obowiązującymi od 4 maja 2019 r. przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w […]

Więcej>
Media o nas

O zmianach w przepisach, które dotyczą m.in. zapisów do poradni i szpitali dla Menedżera Zdrowia mówi Iwona Aleksandrowicz

Posted on

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zapisów do poradni i szpitali, wprowadzające harmonogramy przyjęć i zapisów na świadczenia medyczne. – Zmiany w regulacjach umożliwiają sprawdzenie, kiedy pacjent zgłosił się do placówki i czy uzyskał świadczenie medyczne poza kolejnością. – tłumaczy Iwona Aleksandrowicz, prawnik JAMANO, i wyjaśnia, co to oznacza dla zarządzających szpitalami.

Więcej>
Kodeks RODO dla placówek medycznych

Termedia w rozmowie z Pawłem Makowskim o kodeksie postępowania RODO

Posted on
kodeks postępowania RODO

Porozumienie Zielonogórskie i firma JAMANO pracują nad kodeksem postępowania RODO, w którym przedstawiciele placówek znajdą pomoc we właściwej interpretacji i wdrożeniu przepisów. Paweł Makowski, Wiceprezes JAMANO Sp. z o.o. w rozmowie z Termedia.pl podkreśla: Kodeks uwzględnia specyfikę funkcjonowania placówek medycznych i jest dopasowany do oczekiwań i praktyki branży medycznej, zarówno dla małych placówek medycznych i ich […]

Więcej>
Kodeks RODO dla placówek medycznych

Jak reagować na wnioski firm ubezpieczeniowych o wydanie dokumentacji medycznej?

Posted on
jak reagować na wnioski firm ubezpieczeniowych o wydanie dokumentacji medycznej

Do korespondencji, którą prędzej czy później otrzymywać będzie każda placówka medyczna, zaliczają się wnioski firm ubezpieczeniowych o wydanie dokumentacji medycznej. Jaka musi być treść takiego wniosku? Kiedy należy odmówić ubezpieczycielowi? Czy ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO cokolwiek w tym zakresie zmieniła?

Więcej>