Compliance w czasach koronawirusa

Koronawirus nie tyko stanowi zagrożenie dla życia ludzi, ale również destabilizuje gospodarkę. Ostatnie tygodnie są dla wielu organizacji dużym wyzwaniem. Szczególnie negatywne konsekwencje koronawirusa odczuwają firmy, które funkcjonują w oparciu o globalny łańcuch dostaw. Każda organizacja niezależnie od tego, czy wdrożyła program compliance powinna podjąć kilka kluczowych działań, które składają się na proces zarządzania zgodnością. 

Bieżący monitoring ulg dla przedsiębiorców

Obecna sytuacja sprawia, że większość przedsiębiorców odczuwa spadek przychodów.  W związku z tym warto na bieżąco monitorować rozwiązania proponowane przez państwo w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Właściwa organizacja pracy zdalnej

Większość przedsiębiorców, u których istnieje możliwość pracy zdalnej, poleciła pracownikom świadczenie pracy z domu. W dobie pandemii to rozwiązanie jest jak najbardziej uzasadnione. W przepisach prawa brak jednak regulacji na temat pracy zdalnej, w rezultacie to pracodawca powinien opracować podstawowe zasady tej formy świadczenia pracy. Warto pamiętać, że organizacja pracy zdalnej to wyzwanie z zakresu m.in. ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, a także cyberbezpieczeństwa.

Praktyczne porady i wskazówki, które pozwolą zorganizować pracę zdalną w sposób bezpieczny i zgodny z prawem znajdą Państwo w artykule Bezpieczna praca zdalna – udostępniamy zalecenia.

Zidentyfikowanie ryzyka utraty kluczowej osoby

W teorii zarządzania za kluczową osobę uważa się osobę odpowiedzialną za tworzenie i realizację strategii firmy, jej strukturę i osiągane wyniki. Zidentyfikowanie takiej osoby pozwoli zminimalizować ryzyko, w przypadku jej utraty lub chwilowej niezdolności do świadczenia pracy. W obecnym czasie ważne jest, aby firmy upewniły się, że mają dwie lub trzy osoby posiadające kompetencje do wykonywania niezbędnych czynności. Dobrym rozwiązaniem może być przeszkolenie większej liczby osób w zakresie umiejętności krytycznych lub rozważenie tymczasowego outsourcingu niektórych procesów.

Zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego

Cyberprzestępcy zwiększają swoją aktywność, ponieważ uważają, że w czasach koronawirusa czujność pracowników jest słabsza. Warto w komunikacji wewnętrznej przypomnieć pracownikom czym jest np. phishing. Ponadto dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie szkolenia online na temat bezpiecznej pracy z domu.

Więcej informacji na temat cyberbezpieczeństwa w czasach koronawirusa mogą Państwo znaleźć w naszym artykule Phishing w dzisiejszej odsłonie – jak uchronić się przed kradzieżą danych w czasie koronawirusa?

Kontakt z zewnętrznymi dostawcami usług

Dobra komunikacja z partnerami biznesowymi powinna stanowić dla organizacji priorytet. Warto na bieżąco omawiać negatywny wpływ koronawirusa na naszą relację z kontrahentem.

Utrzymanie silnej kultury organizacyjnej

Istnieje wiele sposobów na wzmocnienie kultury organizacyjnej. Wydaje się, że w obecnej rzeczywistości najważniejsze jest utrzymanie relacji międzyludzkich – należy zachęcać menadżerów do regularnych rozmów z pracownikami pracującymi w domu, w celu zapewnienia im wsparcia, zapobiegania poczuciu izolacji oraz utrzymania ich zdrowia psychicznego.

Autor: Aleksandra Chatys, prawnik