Program DOSTĘPNOŚĆ PLUS

Program Dostępność Plus ma na celu zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami.

Nasze wsparcie skierowane jest zarówno do podmiotów z branży ochrony zdrowia, jak i do firm z innych sektorów gospodarki.

Celem projektu jest poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej. Prace adaptacyjne związane z dostępnością będą dotyczą na przykład zapewnienia podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dostosowania pomieszczeń sanitarnych i alternatywnego oznakowania przestrzeni.

W procesie usuwania barier realizowane są działania dla poprawy dostępności (np. gabinetów,) w tym do urządzeń wspomagających, właściwej obsługi osób z niepełnosprawnościami przez odpowiednio przeszkolonych pracowników służby zdrowia

Image of an Asian Chinese home caregiver assisting a senior woman to use walking frame. Senior woman walking slowly with the assistance from caregiver and her granddaughter.
Realizujemy w ramach Dostępność Plus: audyty dostępności, ankietyzacje, wdrożenia procedury oraz szkolenia personelu medycznego w szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich i innych placówkach medycznych w całej Polsce.
Jednocześnie, nasze usługi są otwarte dla firm z innych branż, takich jak hotelarstwo, gastronomia, handel, usługi finansowe i wiele innych. Bez względu na sektor, w którym działa Twój biznes, Dostępność Plus pomoże Ci stworzyć otwarte i przyjazne środowisko dla wszystkich Klientów i pracowników.
Shot of a female nurse pushing her senior patient around in his wheelchair

W ramach programu DOSTĘPNOŚĆ PLUS zapewniamy:

  • ­Wsparcie w przygotowaniu wniosku o otrzymanie dotacji w ramach grantu Dostępność Plus (w tym analiza rynku pod kątem dostawców usług i produktów).
  • Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie architektury oraz urbanistyki zgodnie z wytycznymi zawartymi w standardzie dostępności.
  • Wykonanie audytów dostępności architektonicznej oraz doradztwo inwestycyjne uwzględniające zapewnienie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami zgodnymi z zasadami dostępności.
  • Pomoc przy szacowaniu, wyodrębnianiu dostawców mających doświadczenie w dostępności.
  • Stały monitoring projektów związanych z dostępnością.
  • Pomoc w nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi związanymi z dostępnością.
  • Wsparcie we wdrożeniu stanowiska: Koordynator Dostępności.
  • Realizację szkoleń, audytów i ankietyzacji w ramach wymogów programu Dostępność Plus.