Dostępność PLUS

Program DOSTĘPNOŚĆ PLUS to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.
Program DOSTĘPNOŚĆ PLUS w ochronie zdrowia koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni placówek medycznych, w tym przyjaznej obsługi do wymagań wszystkich pacjentów o szczególnych potrzebach.

JAMANO oferuje:

  • Wsparcie w przygotowaniu wniosku o otrzymanie dotacji (w tym analiza rynku pod kątem dostawców usług i produktów).
  • Wsparcie przy wyborze dostawców po otrzymaniu pozytywnej opinii do wniosku. Audyt i analiza gotowości placówki do Dostępności Plus.
  • Audyt personelu pod kątem wiedzy związanej z obsługą osób o szczególnych potrzebach.
  • Audyt architektoniczny i cyfrowy.
  • Realizację szkoleń, audytów i ankietyzacji w ramach wymogów programu Dostępność Plus.
Shot of a female nurse pushing her senior patient around in his wheelchair

Obecnie JAMANO realizuje w ramach Dostępność Plus: audyty, ankietyzacje, wdrożenia procedury oraz szkolenia personelu medycznego w placówkach POZ w całej Polsce.

Zapraszamy do współpracy – nasze doświadczenie pomoże Państwu dostosować placówkę do wymogów programu Dostępność Plus.