Dostępność PLUS

Program DOSTĘPNOŚĆ PLUS to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.
Program DOSTĘPNOŚĆ PLUS w Ochronie Zdrowia koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni placówek medycznych, w tym: przyjaznej obsługi do wymagań wszystkich pacjentów o szczególnych potrzebach.

Jamano oferuje:

  • Wsparcie w przygotowaniu wniosku o otrzymanie dotacji (w tym analiza rynku pod kątem dostawców usług i produktów)
  • Wsparcie przy wyborze dostawców po trzymaniu pozytywnej opinii do wniosku Audyt i analiza gotowości placówki do Dostępności Plus
  • Audyt personelu pod kątem wiedzy związanej z obsługą osób o szczególnych potrzebach
  • Audyt architektoniczny i cyfrowy
  • Realizację szkoleń, audytów i ankietyzacji w ramach wymogów programu Dostępność Plus
Shot of a female nurse pushing her senior patient around in his wheelchair

Obecnie Jamano realizuje w ramach Dostępność Plus: audyty, ankietyzacje, wdrożenia procedury oraz szkolenia personelu medycznego w placówkach POZ w całej Polsce.

Zapraszamy do współpracy – nasze doświadczenie pomoże Wam dostosować swoją placówkę do wymogów programu Dostępność Plus.