Jedenasta kara za RODO w Polsce

10 lipca 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podjął decyzje o nałożeniu kolejnej administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie RODO. Ukaranym podmiotem była agencja pracy. W niniejszym artykule opisujemy wysokość kary i przyczyny jej nałożenia.

Cała sprawa zaczęła się od skargi obywatela Niemiec, który otrzymywał komunikację marketingową mimo złożonego sprzeciwu. Nadawcą niechcianej korespondencji była East Power sp. z o.o. – działająca m.in. na terenie RFN agencja pracy. Skarga została pierwotnie zgłoszona do organu nadzorczego Nadrenii-Palatynatu (w Niemczech urzędy ds. ochrony danych osobowych działają także na poziomie lokalnym). Ponieważ jednak spółka ma siedzibę w Polsce, sprawę przejął PUODO.

Polski organ nadzorczy zwrócił się do East Power o złożenie wyjaśnień – w szczególności wskazanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych osobowych osoby skarżącej. Na przestrzeni kilkunastu miesięcy PUODO starał się ustalić stan faktyczny sprawy, ale nie było to możliwe. Wnioski o udostępnienie dokumentów, przekazanie informacji lub złożenie wyjaśnień pozostawały bez odpowiedzi, były realizowane z opóźnieniem bądź wykonywane przez udzielanie wymijających odpowiedzi.

W związku z takim postępowaniem firmy PUODO podjął decyzję o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 15 000 zł za brak odpowiedniej współpracy z organem nadzorczym. Postępowanie East Power uznano za działanie umyślne, godzące w system ochrony danych osobowych i nierokujące usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych skutków. Decyzja PUODO jest ostateczna, ale East Power może się od niej odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni.

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o nałożeniu kary pieniężnej na East Power po raz kolejny była związana z brakiem współpracy administratora danych z organem nadzorczym. Warto przypomnieć, że 2 kwietnia 2020 r. Vis Consulting sp. z o.o. również ukarano za utrudnianie PUODO postępowania. Obie te sprawy wyraźnie świadczą o tym, że utrudnianie prowadzenia kontroli organowi ochrony danych osobowych rzadko kończy się dobrze. Nawet jeśli nie wszystkie wymogi przepisów o ochronie danych osobowych są u administratora danych spełnione, współpraca z organem nadzorczym jest liczona na plus. Z kolei odmowa, utrudnianie, wprowadzanie w błąd – to minusy, których żaden plus nie przysłoni.

Autor: Adam Klimowski, prawnik, JAMANO Sp. z o.o.