Kodeks RODO

Kodeks RODO dla lekarzy i placówek medycznych

Pierwszy w Polsce Kodeks postępowania RODO dla placówek medycznych.

Prowadzisz placówkę medyczną i planujesz wdrożyć RODO w swojej firmie? Skorzystaj ze wsparcia specjalistów i przystąp do Kodeksu RODO Federacji Porozumienie Zielonogórskie dla ochrony zdrowia. Niewątpliwą korzyścią ze stosowania Kodeksu jest swoista ochrona w kontekście ewentualnych kar pieniężnych w związku z naruszeniem przepisów oraz zyskanie większego zaufania pacjentów Twojej placówki!

Do Kodeksu może przystąpić każdy podmiot leczniczy, który w swoich strukturach posiada poradnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Nie ma zatem znaczenia wielkość placówki ani liczba obsługiwanych pacjentów.

Jakie korzyści zyskasz zapewniając zgodność Twojej placówki z przepisami RODO oraz przystępując do Kodeksu?


Zmniejszysz ryzyko k
ary w przypadku naruszenia RODO oraz otrzymasz wsparcie przy zarządzaniu incydentem.

Otrzymasz dokument potwierdzający stosowanie Kodeksu RODO, zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zyskasz większe zaufanie pacjentów.

Otrzymasz dostęp do unikalnej bazy wiedzy dostosowanej do branży medycznej.

Czym jest Kodeks postępowania?

Kodeks udziela wskazówek, jak prowadzić właściwą politykę bezpieczeństwa danych przetwarzanych w podmiocie leczniczym. Jest to szczegółowa instrukcja, jak wdrożyć odpowiednie rozwiązania oraz kontrolować procesy w obszarze ochrony danych osobowych. Z pełną treścią Kodeksu można zapoznać się tutaj: Kodeks RODO w ochronie zdrowia. 

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, który w prosty sposób objaśnia zasady Kodeksu – to tylko 2 minuty!

Jak przystąpić do Kodeksu?


Zapisz się do
Federacji
Porozumienie
Zielonogórskie*


Przeprowadź
audyt
zgodności

z RODO


Zapewnij zgodność
swojej placówki
z RODO

Przygotuj
dokumentację
RODO

i wdróż
procedury
wewnętrzne

Wyznacz
Inspektora
Ochrony Danych
w Twojej placówce


Zarejestruj
się na
kodeksrodo.pl

Przejdź ankietę

Ciesz się
certyfikatem

 

* Aby stać się członkiem Federacji Porozumienie Zielonogórskie należy skontaktować się z biurem regionalnym dostępnym pod tym linkiem.

Przystąp do Kodeksu już dziś!

Nie wiesz, czy

spełniasz wymagania Kodeksu?

Nie masz czasu i chęci

na zajmowanie się RODO w Twojej placówce?

Nie wiesz, czy

prawidłowo wdrożyłeś zalecenia RODO?

Zajmiemy się wszystkim za Ciebie!
Zobacz, co zyskasz dzięki współpracy z JAMANO.

Masz już w pełni

wdrożone RODO w Twojej placówce?

Jesteś członkiem

Porozumienia Zielonogórskiego?

Jesteś pewny/a,

że spełniasz wymagania Kodeksu?

Po kliknięciu w przycisk zostaniesz przekierowany na stronę
kodeksrodo.pl

Pakiet kompleksowej opieki od JAMANO dla Twojej placówki

Dokument potwierdzający stosowanie Kodeksu, zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Stały dostęp do bazy wiedzy zawierającej eksperckie materiały, filmy, dokumenty oraz informacje z obszaru RODO i przepisów prawa dostosowane do branży medycznej.

Audyt zgodności z RODO
w Twojej placówce.

Raport z audytu wskazujący mocne i słabe strony bezpieczeństwa prawnego oraz fizycznego Twojej placówki z rekomendacją działań korygujących.

Przygotowanie dokumentacji RODO i wsparcie we wdrożeniu procedur wewnętrznych.

Przeprowadzenie przez proces rejestracji
w Kodeksie.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Twojej placówce.

Regularne audyty zgodności
z RODO w Twojej placówce.

Szkolenia personelu jak postępować z danymi osobowymi zgodnie z prawem.

Doradztwo i bieżąca obsługa zespołu ekspertów od RODO.

Opieka zespołu ekspertów w przypadku wycieku danych, naruszeń i kontroli UODO.

Monitorowanie przepisów, uaktualnianie dokumentacji oraz wdrażanie nowych procedur związanych z rosnącymi standardami.

Autorzy Kodeksu

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie – największa organizacja lekarzy pracodawców ochrony zdrowia, działająca w imieniu podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Federacja zrzesza specjalistów medycznych zaznajomionych również z działalnością biznesową w sektorze medycznym. FPZ realizuje działania zwiększające prestiż lekarzy rodzinnych, podkreślając ich odpowiedzialność i rolę w systemie ochrony zdrowia.

JAMANO sp. z o.o. – eksperci w zakresie ochrony danych osobowych, usług prawnych i wsparcia biznesowego. Doświadczenia i kompetencji firmy dowodzą przeprowadzone audyty zgodności z RODO w różnych sektorach rynku.

Dostarczamy profesjonalne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, niezależnie od branży, w której działa. 

Odwiedź nas na YouTube

Nasz kanał to kopalnia wiedzy dla personelu placówek leczniczych. Udzielimy Ci wskazówek, jak poprawić Twoją praktykę w obszarze ochrony danych osobowych, a przedstawiciele Federacji Porozumienie Zielonogórskie przybliżą, jakie korzyści da Ci Kodeks RODO.

Stały dostęp do bazy wiedzy zawierającej eksperckie materiały, filmy, dokumenty oraz informacje z obszaru RODO i przepisów prawa dostosowane do branży medycznej.