Kodeks RODO

Pierwszy w Polsce Kodeks postępowania RODO w ochronie zdrowia!
Federacja Porozumienie Zielonogórskie wraz z JAMANO opracowały Kodeks Postępowania RODO dla placówek medycznych.
Pozytywne opinie na temat Kodeksu wydały Fundacja Panoptykon, Fundacja Urszuli Jaworskiej i Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.

Autorzy Kodeksu

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie to największa organizacja lekarzy pracodawców ochrony zdrowia działająca w imieniu podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

FPZ realizuje działania wzmacniające wizerunek lekarzy rodzinnych, podkreślając ich odpowiedzialność i rolę w systemie ochrony zdrowia. Organizacja stara się wdrażać odpowiedzialne praktyki i wzorce biznesowe, budować poprawne relacje i dbać o poszanowanie praw człowieka.

JAMANO Sp. z o.o. specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, usług prawnych i wsparcia biznesowego. W swojej działalności skupiamy się na kompleksowym doradztwie i wdrażaniu wymogów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych a także profesjonalnej działalności szkoleniowej. 

Doświadczenie firmy podpiera ponad 1200 przeprowadzonych audytów zgodności z RODO w różnych sektorach rynku. Dzięki wieloletniej praktyce zapewniamy wsparcie podmiotom z różnych sektorów rynku, m.in. z sektora zdrowia, szkolnictwa, turystyki i ubezpieczeń.

Kodeks dla sektora medycznego

Kodeks powstał, by doprecyzować zawiłe przepisy RODO.
Został napisany jasnym i zrozumiałym językiem oraz posługuje się praktycznymi przykładami wyjaśniającymi i ułatwiającymi rozumienie poszczególnych przepisów RODO.

Aktualnie oczekujemy na zatwierdzenie Kodeksu postępowania RODO dla placówek medycznych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do Kodeksu, zachęcamy do przesłania wiadomości na adres: kontakt@jamano.pl

Zapraszamy niebawem.

Aktualności