Kodeks RODO

 
Pierwszy w Polsce Kodeks postępowania RODO w ochronie zdrowia!
Federacja Porozumienie Zielonogórskie wraz z JAMANO opracowały Kodeks Postępowania RODO
dla placówek medycznych.

Autorzy Kodeksu

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie to największa organizacja lekarzy pracodawców ochrony zdrowia działająca w imieniu podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

FPZ realizuje działania wzmacniające wizerunek lekarzy rodzinnych, podkreślając ich odpowiedzialność i rolę w systemie ochrony zdrowia. Organizacja stara się wdrażać odpowiedzialne praktyki i wzorce biznesowe, budować poprawne relacje i dbać o poszanowanie praw człowieka.

JAMANO Sp. z o.o. specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, usług prawnych i wsparcia biznesowego. W swojej działalności skupiamy się na kompleksowym doradztwie i wdrażaniu wymogów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych a także profesjonalnej działalności szkoleniowej. 

Doświadczenie firmy podpiera ponad 1200 przeprowadzonych audytów zgodności z RODO w różnych sektorach rynku. Dzięki wieloletniej praktyce zapewniamy wsparcie podmiotom z różnych sektorów rynku, m.in. z sektora zdrowia, szkolnictwa, turystyki i ubezpieczeń.

Przystąp do Kodeksu

Podaj swój adres e-mail, aby otrzymać informacje o możliwości zapisu do Kodeksu.

 

Pozytywne opinie na temat Kodeksu wydały Fundacja Panoptykon, Fundacja Urszuli Jaworskiej i Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.

Kodeks dla sektora medycznego

Kodeks powstał, by doprecyzować zawiłe przepisy RODO.
Został napisany jasnym i zrozumiałym językiem oraz posługuje się praktycznymi przykładami wyjaśniającymi i ułatwiającymi rozumienie poszczególnych przepisów RODO.

Aktualnie oczekujemy na zatwierdzenie Kodeksu postępowania RODO dla placówek medycznych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aktualności