Paweł Makowski, wiceprezes JAMANO sp. z o.o., jednym z prelegentów konferencji „Miasta w Internecie”

W ubiegłym tygodniu, w dniach 27-29 czerwca, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, odbyła się kolejna edycja konferencji „Miasta w Internecie”, będącej największą w Polsce debatą na temat cyfryzacji sektora publicznego.

Program konferencji przygotowano specjalnie pod kątem potrzeb decydentów samorządowych: prezydentów, burmistrzów, wójtów, a także sekretarzy i szefów działów informatycznych. Zamiarem organizatorów było dostarczenie im w czasie konferencji pełnego spectrum tematów informatycznych, z jakimi mogą mieć do czynienia w swojej pracy. Udział w spotkaniu pozwolił uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę w wielu tematach ważnych dla dobrego zarządzania miastem, gminą, czy powiatem. Była to także okazja do bezpośredniego spotkania z liderami projektów centralnych i regionalnych.

Obecna na konferencji tematyka dotyczyła między innymi :

  • wizji cyfrowego państwa z perspektywy resortu cyfryzacji i ekspertów e-administracji,
  • różnorodnych aspektów rozwoju administracji cyfrowej,
  • informatycznych aspektów wyborów samorządowych,
  • bezpieczeństwa cyfrowego na poziomie administracji gminnej i placówek oświatowych.

Miło nam poinformować, że eksperci firmy JAMANO są doceniani za swoje kompetencje i aktywność w zakresie ochrony danych osobowych. Jednym z panelistów konferencji był Paweł Makowski, wiceprezes zarządu JAMANO sp. z o.o., który wraz z Piotrem Drobkiem,  z-cą dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych wprowadził uczestników spotkania w zagadnienia wynikające w nowego prawa o ochronie danych osobowych (RODO) dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zagadnienia poruszone w wystąpieniu Pawła Makowskiego są szczególnie istotne z punktu widzenia dostosowania się do RODO, w tym zwłaszcza w zakresie form prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych, dopuszczalności stosowania monitoringu wizyjnego oraz obowiązków formalnych związanych z wyznaczeniem Inspektora Danych Osobowych.

Po wysłuchaniu obu panelistów uczestnicy konferencji mieli okazję do zadawania pytań i dyskusji na temat nowych obowiązków władz gminnych i jednostek organizacyjnych gmin, związanych z wprowadzeniem rozporządzenia RODO.