mbywatel jako metoda weryfikacji tożsamości pacjenta

W ostatnim czasie więcej się mówi o jednym z bardziej nowoczesnych narzędzi, służących temu celowi – aplikacji mObywatel. Co na jej temat powinni wiedzieć pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą i w jaki sposób może być wykorzystywana

Zgodnie z p. 4.2 kodeksu RODO, konieczne jest dbanie o weryfikację tożsamości i uprawnień pacjentów oraz innych osób, zwracających się o informacje czy dokumenty do placówek medycznych. W ostatnim czasie więcej się mówi o jednym z bardziej nowoczesnych narzędzi, służących temu celowi – aplikacji mObywatel. Co na jej temat powinni wiedzieć pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą i w jaki sposób może być wykorzystywana?

mObywatel po raz pierwszy pojawił się w 2017 r. jako projekt ówczesnego Ministerstwa Cyfryzacji. Od tamtego czasu zyskał wiele nowych funkcji. Najdłużej trzeba było czekać na tę najbardziej wyczekiwaną – zrównanie z dowodem osobistym. Nastąpiło to formalnie dopiero w lipcu 2023 r., po wejściu w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.

Od tej pory liczba użytkowników tej aplikacji rośnie, a placówki medyczne mogą spodziewać się wizyt pacjentów, członków rodzin i osób upoważnionych, dzierżących w dłoniach telefony z aplikacją mObywatel.

O czym muszą pamiętać pracownicy placówek medycznych?

1. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą jeszcze przed wejściem w życie ustawy o mObywatelu możliwe było weryfikowanie tożsamości pacjentów i innych osób. Wynikało to z art. 19e ust. 2 p. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i art. 50 ust. 2 p. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Aplikacji mObywatel można używać w każdej sytuacji, gdzie uzasadnione jest sprawdzenie tożsamości pacjenta czy innej osoby: zakładanie dokumentacji medycznej, kolejna wizyta pacjenta, udzielanie osobie upoważnionej informacji nt. pacjenta itd.

3. Autentyczność aplikacji mObywatel można sprawdzić na kilka sposobów:

  • wizualnie: pracownik placówki medycznej sprawdza, czy na ekranie telefonu, gdzie prezentowany jest mObywatel, znajduje się data ostatniego pobrania danych, hologram (godło Polski, zmieniające kolor przy przechyleniu ekranu), odpowiednia grafika tła (cyfry, napisy RP, obrys granic Polski), falująca biało-czerwona flaga, status dokumentu (ważny) oraz aktualna data i godzina
  • z pomocą aplikacji mWeryfikator: pozwala ona na potwierdzenie danych osoby korzystającej z aplikacji mObywatel. Jest ona dostępna dla telefonów z Androidem lub iOS-em, a dla poprawnego działania wymaga dostępu do internetu (szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/mobywatel-waplikacji/mweryfikator),
  • z pomocą aplikacji mObywatel: jej użytkownicy mają możliwość wzajemnego sprawdzania ważności dokumentu z wykorzystaniem tzw. kodów QR (szczegółowe informacje na stronie https://info.mobywatel.gov.pl).

Aplikację mObywatel lub mWeryfikator należy instalować na służbowych telefonach komórkowych, ponieważ jej wykorzystywanie do weryfikacji tożsamości pacjentów czy innych osób jest działaniem wykonywanym w ramach obowiązków służbowych.

4. Korzystania z mObywatela do weryfikacji tożsamości nie trzeba w żaden sposób zapisywać, sporządzać na ten temat notatek służbowych ani podejmować innych działań tego typu.

Śledzenie zmian w prawie na własną rękę, właściwie ich interpretowanie, a potem stosowanie w praktyce może okazać się trudne. Można jednak skorzystać z pomocy profesjonalistów – m.in. w ramach przystąpienia do Kodeksu RODO dla placówek medycznych. Opracowaliśmy go właśnie z myślą o placówkach, które chcą działać w pełni zgodnie z prawem, uniknąć kosztownych kar, zyskać zaufanie pacjentów i móc całą energię poświęcić świadczeniu opieki zdrowotnej.

My w tym czasie zajmiemy się resztą. Będziemy czuwać nad zmianami w przepisach, przeprowadzać regularne audyty i dbać o wprowadzenia uaktualnień dostosowanych do zmieniających się standardów. Jeśli więc prowadzisz placówkę medyczną, przystąp do kodeksu i miej pewność, że działasz zgodnie z RODO!