Naruszenia ochrony danych osobowych – jak reagować?

Ochrona danych osobowych służy temu, by dane osobowe, którymi zarządza firma, przedsiębiorstwo, placówka medyczna, szkoła lub inny podmiot, były bezpieczne. W praktyce oznacza to, żeby chronić dane osobowe przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym, przed kradzieżą, niszczeniem itp.

Mimo to mogą zdarzyć się sytuacje, w których z tej, czy innej przyczyny dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych. Eksperci z zakresu ochrony danych osobowych w niniejszym poradniku wskazują:

  • Czym są naruszenia w rozumieniu RODO?
  • Jakie obowiązki związane z naruszeniami mają administratorzy danych?
  • Jak w realizacji tych obowiązków może pomóc inspektor ochrony danych (IOD)?
  • Jak zgłosić naruszenie danych do UODO?

Pobierz poradnik: Naruszenia ochrony danych osobowych – jak reagować?