Paweł Makowski w Dzienniku Gazeta Prawna o RODO w medycynie pracy

Jednym z obowiązków każdego pracodawcy w Polsce, zgodnie z przepisami prawa pracy, jest kierowanie osób zatrudnionych na badania lekarskie. W wydanym orzeczeniu lekarz stwierdza brak bądź istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku służbowym.

Zgodnie z polskim prawem tylko tyle wolno pracodawcy wiedzieć na temat stanu zdrowia pracownika, którego skierował na badania lekarskie. Katalog danych, które mogą być przetwarzane przez pracodawcę jest zamknięty.

Niemniej, w praktyce faktury za wykonanie usług z zakresu medycyny pracy zawierają również zestawienie wykonanych badań, które może ujawniać informacje na temat stanu zdrowia pracownika. Nielegalność zbierania takich informacji podkreślił także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niedopuszczalne jest przekazywanie firmie imiennej listy pracowników wraz z adnotacją o badaniach, jakie przeszedł każdy z nich.

Szczegóły stanowiska PUODO wraz z komentarzem eksperta dostępne są na stronie Gazety Prawnej. Artykuł dostępny jest tutaj