Paweł Makowski w gronie wykładowców w Wyższej Szkole Bankowej

Cieszymy się z informacji, że Paweł Makowski, Wiceprezes JAMANO, dołączył do grona wykładowców na kierunku „Inspektor Ochrony Danych. Prawne, techniczne i psychologiczne aspekty zarządzania danymi osobowymi w organizacji”.

Są to pierwsze studia podyplomowe stworzone przez dr Macieja Kaweckiego w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.

Wysoki poziom merytoryczny kierunku zapewnią m.in. dr Maciej Kawecki, Paweł Makowski, dr Paweł Litwiński oraz wielu świetnych specjalistów, którzy podzielą się wiedzą w zakresie oceny ryzyka, sposobów korzystania z rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, zapisów niezbędnych do umowy powierzenia przetwarzania i innych obszarów.

Zapraszamy!

Szczegółowe informacje oraz program studiów Inspektor Ochrony Danych – prawne, psychologiczne i techniczne aspekty zarządzania danymi w organizacji.