Piąta kara za naruszenie RODO w Polsce

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył piątą karę za naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Tym razem sprawcą naruszenia była spółka ClickQuickNow Sp. z o.o., a wysokość kary to ponad 200 tysięcy złotych.

ClickQuickNow sp. z o.o. zajmuje się realizacją kampanii marketingowych (e-mailowych, SMS-owych, telefonicznych itp.) na wielką skalę. W toku postępowania przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych dopatrzyli się tych uchybień: osoby, które otrzymywały komunikację marketingową od ClickQuickNow:

  • nie mogły w łatwy sposób wycofać wyrażonych przez siebie zgód,
  • były wprowadzane w błąd, ponieważ były przekonane, że nie mogą odwołać wyrażonych przez siebie zgód,
  • nie mogły skorzystać z prawa do bycia zapomnianym, ponieważ procedura odwołania zgody była bardzo trudna.

Jedną z przyczyn tych problemów było stosowanie przez spółkę niewłaściwych środków technicznych i organizacyjnych.

PUODO nie wziął pod uwagę żadnych okoliczności łagodzących. Nałożona kara finansowa ma na celu nakłonienie spółki, by nie utrudniała procesu wypisywania się z komunikacji marketingowej i zapewnienie, by podobne naruszenie nie powtórzyło się w przyszłości.

Nie można utrudniać wycofania zgody – takie jest przesłanie kolejnej już nałożonej przez Prezesa UODO kary za naruszenie przepisów RODO. Wszyscy administratorzy danych osobowych muszą pamiętać o tym, że zgoda nie zawsze jest odpowiednią podstawą dla wykorzystania danych – ale jeżeli już zostanie wybrana, wiąże się z określonymi obowiązkami, takimi jak możliwość wycofania zgody w równie łatwy sposób jak jej zebranie.

Autor: Adam Klimowski, prawnik, JAMANO Sp. z o.o.

Publikujemy także przesłane przez ClickQuickNow sp. z o.o. oświadczenie dotyczące decyzji Prezesa UODO.