Pierwszy w Polsce Kodeks postępowania RODO dla małych placówek medycznych zatwierdzony przez Prezesa UODO!

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził „Kodeks postępowania dotyczący ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych”, opracowany przez firmę JAMANO dla Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Oznacza to również udzielenie akredytacji przez Prezesa Urzędu dla RS Jamano, który będzie pełnił funkcję podmiotu monitorującego stosowanie kodeksu. Decyzja Prezesa UODO kończy okres pracy nad treścią kodeksu i daje placówkom medycznym możliwość rozpoczęcia przygotowań do przystąpienia i stosowania kodeksu.

Zatwierdzony kodeks zostanie umieszczony w publicznym rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu na stronie UODO jako pierwszy w sektorze ochrony zdrowia, ale także jako pierwszy kodeks postępowania w Polsce i jeden z kilkunastu w całej Unii Europejskiej. Placówki medyczne zrzeszone w Porozumieniu Zielonogórskim już niebawem będą się mogły do niego zapisywać na platformie internetowej podmiotu monitorującego – RS Jamano.

Firma JAMANO dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w opracowanie Kodeksu oraz prace nad jego publikacją i wdrożeniem.

Wszelkie informacje, data uruchomienia oraz miejsce zapisów do kodeksu opublikowane będą na stronie www.kodeksfpz.jamano.pl