Statystyki Dotychczasowych Kar Za RODO

Chociaż przepisy RODO weszły w życie w maju 2018 roku, wiele firm i instytucji wciąż niewystarczająco poradziło sobie z dostosowaniem swoich zasad do nowych przepisów. Efekty tego obserwować można w kolejnych karach nakładanych za nieprzestrzeganie RODO. Poniżej przedstawiamy kilka zbiorczych danych nt. nakładanych do tej pory kar za RODO:

    • na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego nałożono łącznie co najmniej 592 kary pieniężne na kwotę co najmniej 162.805.634,24 mln euro (ok. 697 mln zł),
    • najwięcej kar nałożono na terenie Niemiec (189), Hiszpanii (124) i Włoch (53),
    • najwyższą finansowo karą pozostaje ta nałożona przez Francję dla Google (ok. 50 mln euro).

 

Jeśli chodzi o podmioty medyczne…

  • na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego nałożono łącznie co najmniej 15 kar pieniężnych na tego typu podmioty,
  • najwięcej kar nałożono ex aequo na terenie Bułgarii (2), Cypru (2), Niemiec (2) i Węgier (2),
  • najwyższą finansowo karą pozostaje ta nałożona przez Holandię na szpital HagaZiekenhuis (ok. 460 tys. euro).