Statystyki dotychczasowych kar za RODO

Chociaż przepisy RODO weszły w życie w maju 2018 roku, wiele firm i instytucji wciąż niewystarczająco poradziło sobie z dostosowaniem swoich zasad do nowych przepisów. Efekty tego obserwować można w kolejnych karach nakładanych za nieprzestrzeganie RODO. Poniżej przedstawiamy kilka zbiorczych danych nt. nakładanych do tej pory kar za RODO:

  • na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego nałożono łącznie co najmniej 227 kar pieniężnych na kwotę co najmniej 103.662.602 mln euro,
  • najwięcej kar nałożono na terenie Niemiec (87),
  • najwyższą finansowo karą pozostaje ta nałożona przez Francję dla Google (ok. 50 mln euro).

Kliknij w zdjęcie i zobacz zbiorczą mapę kar za RODO.

Jeśli chodzi o podmioty medyczne…

  • na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego nałożono łącznie co najmniej 13 kar pieniężnych na tego typu podmioty,
  • najwięcej kar nałożono ex aequo na terenie Niemiec (2), Bułgarii (2) i Cypru (2),
  • najwyższą finansowo karą pozostaje ta nałożona przez Holandię na szpital HagaZiekenhuis (ok. 460 tys. euro).