Szkolenia z kompetencji biznesowych

Szkolenia z kompetencji biznesowych

Specjalnie przygotowane szkolenia z kompetencji biznesowych umożliwiają rozwijanie umiejętności w zakresie negocjacji, komunikacji oraz zarządzania.

Uczestnictwo w tych zajęciach przyczynia się do poprawy efektywności działań pracowników, zespołów i całej firmy, co skutkuje wyższą jakością wykonywanej pracy oraz szybszym tempem osiągania celów. Dzięki zdobywanym kompetencjom, pracownicy stają się bardziej elastyczni operacyjnie, co rozszerza zakres możliwości firmy.

Nasze szkolenia dają również możliwość zatrudniania wykwalifikowanych pracowników o wysokich umiejętnościach, dzięki stałemu kształceniu i rozwojowi.

System rozwoju kadr wdrażany przez trenerów i konsultantów JAMANO:

  • Poprawia efekty działań pracownika, zespołu i firmy. Wykonywaną pracę cechuje wyższa jakość i szybsze tempo.
  • Zwiększa elastyczność operacyjną poprzez rozszerzenie zakresu kompetencji pracowników.
  • Daje możliwość zatrudniania wykwalifikowanych pracowników o wysokich umiejętnościach, dzięki ofercie zapewnienia stałego kształcenia i rozwoju.

Szkolenia z obsługi pacjenta

Szkolenia skierowane są do podmiotów z branży ochrony zdrowia, a treści zajęć oraz styl prowadzenia dostosowane są do specyfiki tych przedsiębiorstw. W szczególności, zajmujemy się rozwojem umiejętności interpersonalnych, które mają kluczowe znaczenie w obszarze obsługi pacjenta. 

Niezwykle istotne jest przydzielenie grupie właściwego zespołu trenerskiego. Zdajemy sobie z tego sprawę, dokładnie analizując sytuację, a następnie kierując do działania najlepszy zespół na daną okoliczność.

W naszym katalogu znajdują się szkolenia, które pomogą zwiększyć skuteczność i efektywność w takich obszarach, jak:

  • jakość obsługi pacjenta
  • komunikacja z pacjentem, w tym praca z trudnym pacjentem i praca w kryzysie
  • komunikacja wewnętrzna personelu
  • efektywna organizacja pracy w rejestracji
  • sprzedaż usług medycznych.