Tarcza antykryzysowa 2.0. – co wiemy do tej pory?

Szanowni Państwo,

od kilku dni obowiązuje tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0. Współpraca z Państwem jest dla nas szczególnie ważna i cenna, dlatego życząc Państwu zdrowia, oraz wielu sił w ten trudny dla nas wszystkich czas, przypominamy z jakich instrumentów wsparcia mogą Państwo skorzystać.

Należą do nich:

  • uzyskanie dofinansowania dla pracodawcy do pensji pracowników objętych przestojem ekonomicznym bądź obniżonym wymiarem czasu pracy udzielane przez FGŚP
  • uzyskanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, udzielane przez starostę
  • zwolnienie ze składek ZUS dla osób samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców oraz częściowe (50%) zwolnienie ze składek dla płatników zgłaszających do ZUS 10-49 osób
  • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących umowy cywilnoprawne
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób samozatrudnionych udzielane przez starostę
  • pożyczka dla mikroprzedsiębiorców udzielana przez starostę
  • uzyskanie preferencyjnego finansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tzw. Tarczy finansowej.

Jednocześnie, żeby ułatwić Państwu szukanie rzetelnych informacji na ww. temat, rekomendujemy dwa źródła:

https://warszawa.praca.gov.pl/-/11919516-informacje-o-pomocy-jaka-powiatowe-urzedy-pracy-oferuja-pracodawcom-i-przedsiebiorcom-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-covid-19-?fbclid=IwAR2WNWcQ0XLwTVoAhyfqv8fkGhxsgB-U22MH1fBqBNnbYLuivvK2xiZFhRw

oraz

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-przedsiebiorcy