Termedia w rozmowie z Pawłem Makowskim o kodeksie postępowania RODO

Porozumienie Zielonogórskie i firma JAMANO pracują nad kodeksem postępowania RODO, w którym przedstawiciele placówek znajdą pomoc we właściwej interpretacji i wdrożeniu przepisów.

Paweł Makowski, Wiceprezes JAMANO Sp. z o.o. w rozmowie z Termedia.pl podkreśla: Kodeks uwzględnia specyfikę funkcjonowania placówek medycznych i jest dopasowany do oczekiwań i praktyki branży medycznej, zarówno dla małych placówek medycznych i ich pracowników, którzy będą go stosować, jak i dla pacjentów, których dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z kodeksem.

Projekt Kodeksu został złożony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych we wrześniu 2018 r.. Obecnie, po uzgodnieniu treści Kodeksu z przedstawicielami UODO, wniosek o zatwierdzenie Kodeksu oczekuje na akceptację UODO.

Cały artykuł można przeczytać tutaj.