Trzynasta kara za RODO w Polsce

Trzynastą już karę w kwocie 100 tys. złotych za naruszenie przepisów RODO Prezes UODO nałożył na Głównego Geodetę Kraju.

Naruszenie polegało na niezapewnieniu organowi nadzorczemu w trakcie kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań. Ponadto GGK nie współpracował z Prezesem UODO w trakcie tej kontroli.

Informacje na stronie UODO można przeczytać tutaj.