Upomnienie od Prezesa UODO dla szkoły

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielił upomnienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie (woj. lubelskie) za przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osobowych uczniów.

W roku szkolnym 2019/2010 wśród uczniów przeprowadzono badanie „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”, gdzie zebrano szereg danych osobowych i informacji o dzieciach i ich rodzicach (między innymi o wykształceniu, sytuacji finansowej, stanie zdrowia i nałogach), co wykraczało poza uprawnienia placówki oświatowej.

Ponieważ szkoła niezwłocznie podjęła działania naprawcze i nie stwierdzono, by osoby, których dane dotyczą, poniosły w związku ze zdarzeniem szkody, Prezes UODO zdecydował, że wystarczającym działaniem będzie upomnienie.

O szczegółach można przeczytać na stronie UODO.