Audyt dokumentacji medycznej

 
Posiadamy certyfikat Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości, co uprawnia nas do wysokiej jakości kontroli dokumentacji medycznej.
Doradzimy, jakie podjąć działania, by dokumentacja była prowadzona wzorcowo!

Eksperci prowadzący audyt posiadają duże doświadczenie i szczycą się rozległą znajomością systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Państwa placówka znajdzie się wśród jednostek realizujących prawidłowo zapisy przepisów!

icon3

Jak wygląda wewnętrzny audyt dokumentacji medycznej?

W ramach audytu przeprowadzona jest analiza formularzy stosowanych w podmiocie leczniczym oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie:

  1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  2. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
  3. Świadczeń ambulatoryjnych w zakresie rehabilitacji.

Przeprowadzana ocena dotyczy zgodności wzorów dokumentacji prowadzonej w wersji papierowej lub w systemach informatycznych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej oraz realizacji świadczeń gwarantowanych.

Na podstawie wybranych dokumentacji medycznych pacjentów dokonujemy oceny prawidłowości dokumentowania świadczeń przez personel medyczny oraz oceny ryzyka dla podmiotu leczniczego (kary umowne, roszczenia pacjentów i ich bliskich).

Audyt kończy się opracowaniem raportu zawierającego ocenę stanu faktycznego i rozbieżności z wymogami prawa oraz zaleceniami dla podmiotu leczniczego.