Audyt dokumentacji medycznej

Audyt dokumentacji medycznej

Audyt skierowany jest do podmiotów, dbających o najwyższą jakość funkcjonowania placówki medycznej oraz świadczonych przez nią usług. Przeprowadzany jest on w podmiotach leczniczych, w tym także w gabinetach lekarskich. Audyt dokumentacji medycznej to szczegółowe badanie i ocena kompletności, dokładności, zgodności z przepisami i standardami oraz jakości dokumentacji medycznej w placówkach medycznych.
audyt-dok-med-1

Nasz zespół przeprowadzi szczegółowy audyt oraz dostarczy fachowe i czytelne informacje umożliwiające wykrycie nieprawidłowości i wdrożenie odpowiednich rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania placówki.

Eksperci, którzy będą dla Ciebie pracować to osoby znające specyfikę oraz standardy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

audyt-dok-med-2

Dokumentacja medyczna, która prowadzona jest zgodnie z przepisami to przede wszystkim gwarancja pozytywnego przejścia kontroli NFZ lub ZUS oraz istotny filar składający się na prawidłowe i profesjonalne funkcjonowanie danej placówki.

Dostarczamy fachowych i czytelnych informacji, jakie działania należy podjąć, aby funkcjonowanie podmiotu leczniczego było prawidłowe.

Na czym polega wewnętrzny audyt dokumentacji medycznej?

Dokumentacja medyczna musi być prowadzona starannie i rzetelnie, aby możliwe było odtworzenie i szczegółowe sprawdzenie przebiegu poszczególnych świadczeń zdrowotnych, jak i zleconych oraz wykonanych czynności medycznych.

W ramach audytu przeprowadzana jest szczegółowa analiza dokumentów stosowanych w danej placówce medycznej. Ponadto sprawdzana jest także prawidłowość samego prowadzenia dokumentacji przede wszystkim w zakresie:

  • podstawowej opieki zdrowotnej
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  • świadczeń ambulatoryjnych w zakresie rehabilitacji.

1

Kompleksowa analiza dokumentów medycznych ma na celu zapobiec szeroko pojętym konsekwencjom prawnym i finansowym.

Nawet stosunkowo niewielkie nieścisłości w dokumentach mogą mieć poważne konsekwencje dla podmiotu leczniczego i mogą wiązać się z zakwestionowaniem rozliczeń z NFZ.

3

Audyt dla placówek medycznych przeprowadzamy dla dokumentacji prowadzonej w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Aby móc w pełni profesjonalnie, odpowiedzialnie i skutecznie wykonać audyt obu wersji dokumentacji, do poszczególnych zadań wyznaczamy odpowiednich specjalistów, będących ekspertami w swojej dziedzinie – między innymi fachowców z branży IT.

2

W trakcie prowadzenia audytu dokumentacji medycznej sprawdzamy, czy spełnia ona wymagania prawne i regulacje obowiązujące w sektorze ochrony zdrowia.

Szczególną uwagę zwracamy na prawidłową realizację świadczeń gwarantowanych, które poddawane są drobiazgowym kontrolom NFZ.

Podczas audytu dokumentacji medycznej sprawdzamy wybraną dokumentacje medyczną i oceniamy ryzyko pojawienia się ewentualnych roszczeń, kar umownych oraz innych konsekwencji prawnych, bądź finansowych, z którymi wskutek popełnionych błędów może spotkać się dana placówka.

4

Przeprowadzenie audytu zakończone jest przygotowaniem szczegółowego raportu.

Raport stanowi pomoc w podnoszeniu jakości funkcjonowania placówki, odczuwalnej zarówno dla pracowników, jak i pacjentów.

Wskazujemy konkretne obszary, w których dokumentacja medyczna może być niekompletna lub wymagać poprawek. Dostarczamy rekomendacje dotyczące usprawnień i doskonalenia procesów, które pomogą poprawić jakość opieki medycznej.