Audyt dokumentacji medycznej

Audyt dokumentacji medycznej

Audyt skierowany jest do podmiotów, dbających o najwyższą jakość funkcjonowania placówki medycznej oraz świadczonych przez nią usług. Przeprowadzany jest on w podmiotach leczniczych, w tym także w gabinetach lekarskich. Audyt ma za zadanie kompleksowe sprawdzenie funkcjonowania placówki medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.
audyt-dok-med-1

Nasz zespół przeprowadzi szczegółowy audyt oraz dostarczy fachowe i czytelne informacje umożliwiające wykrycie nieprawidłowości i wdrożenie odpowiednich rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania placówki.

Eksperci, którzy będą dla Państwa pracować to osoby doskonale znające specyfikę oraz standardy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

audyt-dok-med-2

Dokumentacja medyczna, która prowadzona jest zgodnie z przepisami to przede wszystkim gwarancja pozytywnego przejścia kontroli NFZ lub ZUS, ale także istotny filar składający się na prawidłowe i profesjonalne funkcjonowanie danej placówki.

Dzięki naszemu wsparciu dostarczamy fachowych i czytelnych informacji, jakie działania należy podjąć, aby funkcjonowanie podmiotu leczniczego było prawidłowe.

Na czym polega wewnętrzny audyt dokumentacji medycznej?

Dokumentacja medyczna musi być prowadzona starannie i rzetelnie, aby możliwe było odtworzenie i szczegółowe sprawdzenie przebiegu poszczególnych świadczeń zdrowotnych, jak i zleconych oraz wykonanych czynności medycznych.

W ramach audytu przeprowadzana jest szczegółowa analiza dokumentów stosowanych w danej placówce medycznej. Ponadto sprawdzana jest także prawidłowość samego prowadzenia dokumentacji przede wszystkim w zakresie:

  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • świadczeń ambulatoryjnych w zakresie rehabilitacji.

1

Kontrola dokumentacji medycznej ma na celu zapobiegnięcie szeroko pojętym reperkusjom tak prawnym, jak i finansowym.

Nawet stosunkowo niewielkie nieścisłości w dokumentach mogą mieć poważne konsekwencje dla podmiotu leczniczego i mogą wiązać się z zakwestionowaniem rozliczeń z NFZ.

2

W trakcie prowadzenia analizy wybranej dokumentacji medycznej dokonujemy oceny jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Normy te dotyczą przede wszystkim poprawnego sposobu wypełniania poszczególnych rodzajów dokumentów. Szczególną uwagę zwracamy na prawidłową realizację świadczeń gwarantowanych, które poddawane są wyjątkowo drobiazgowym kontrolom Narodowego Funduszu Zdrowia.
Podczas audytu dokumentacji medycznej oceniamy ryzyko pojawienia się ewentualnych roszczeń, kar umownych oraz innych konsekwencji prawnych, bądź finansowych, z którymi wskutek popełnionych błędów może spotkać się dana placówka.

3

Audyt dla placówek medycznych przeprowadzamy dla dokumentacji prowadzonej w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Aby móc w pełni profesjonalnie, odpowiedzialnie i skutecznie wykonać audyt obu wersji dokumentacji, do poszczególnych zadań wyznaczamy odpowiednich specjalistów, będących ekspertami w swojej dziedzinie – między innymi fachowców z branży IT. Ich wiedza oraz doświadczenie znacznie przewyższają niezbędny do wykonania audytu poziom.

4

Przeprowadzenie audytu zakończone jest przygotowaniem szczegółowego raportu z pracy audytorów.

Raport stanowi pomoc w szeroko pojętym podnoszeniu jakości funkcjonowania placówki, odczuwalnym zarówno dla pracowników, jak i pacjentów. W raporcie wskazywane są obszary, w których wystąpiły uchybienia, towarzyszą im także fachowe zalecenia, dotyczące najlepszych możliwości ich naprawienia oraz i zapobiegania ich ponownemu pojawieniu się.