Audyt dokumentacji medycznej

Uzyskaliśmy certyfikat Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości, co świadczy o wysokich kwalifikacjach naszych specjalistów przeprowadzających kontrolę dokumentacji medycznej.

Wskażemy nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji oraz doradzimy, jak robić to w sposób prawidłowy.

Pracują dla nas najlepsi eksperci, wykwalifikowani w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. Nasz zespół tworzą fachowcy doskonale zaznajomieni z przepisami oraz z systemem ochrony zdrowia w Polsce. Wieloletnie doświadczenie umożliwia szybkie wykrycie błędów i znalezienie odpowiednich rozwiązań.

Dokumentacja medyczna prowadzona zgodnie z przepisami to gwarancja pozytywnego przejścia kontroli NFZ czy ZUS. Ponadto, dzięki naszemu wsparciu dostarczamy fachowych i czytelnych informacji, gdzie i jakie działania należy podjąć, aby funkcjonowanie podmiotu leczniczego było prawidłowe.

icon3

Na czym polega wewnętrzny audyt dokumentacji medycznej?

W ramach audytu przeprowadzana jest analiza dokumentów stosowanych w podmiocie leczniczym oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji w zakresie przede wszystkim:

  1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
  2. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;
  3. Świadczeń ambulatoryjnych w zakresie rehabilitacji.

Kontrola dokumentacji prowadzonej w podmiotach leczniczych ma na celu zapobiegnięcie reperkusjom prawnym i finansowym. Błędne udokumentowanie świadczeń bądź drobne nieścisłości w formularzach mogą mieć przykre konsekwencje dla podmiotu leczniczego.

Przeprowadzany przez nas audyt polega na analizie dokumentacji medycznej w formie papierowej i elektronicznej. Dzisiaj większość zakładów medycznych korzysta z dokumentów w wersjach cyfrowych. Z tego powodu w zespołach przeprowadzających kontrole u naszych Klientów znajdują się również specjaliści z branży IT. Ich kompetencje wykraczają znacząco poza znajomość systemów komputerowych. Każdy z członków zespołu doskonale zna również specyfikę nie tylko systemów, ale również urządzeń wykorzystywanych w branży medycznej.

Analizujemy wybraną dokumentację medyczną i na tej podstawie dokonujemy oceny jej zgodności wobec przepisów określających poprawne wypełnienie poszczególnych rodzajów dokumentów. Szczególnie istotną kwestię stanowi prawidłowa realizacja świadczeń gwarantowanych, gdyż aspekt ten poddawany jest wyjątkowo drobiazgowym kontrolom ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zakończenie audytu polega na przygotowaniu kompletnego raportu ze wskazaniem uchybień oraz zaleceniami dotyczącymi naprawienia nieprawidłowości. Oceniamy również ryzyko błędów pod kątem ewentualnych roszczeń, kar umownych i innych konsekwencji finansowych i prawnych dla podmiotu leczniczego.