Bezpieczeństwo danych

Wraz ze wzrostem liczby ataków cybernetycznych i naruszeń danych bezpieczeństwo teleinformatyczne stanowi jedno z największych wyzwań w organizacjach.

Im więcej wiesz o słabych stronach swojej infrastruktury informatycznej, tym lepiej możesz wzmocnić swoją organizację dzięki skutecznemu zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem. Nasze wsparcie zapewnia sprawdzenie faktycznego stanu bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego oraz zarządzania procesami bezpieczeństwa. Współpracujemy z Klientami w celu zdefiniowania i wdrożenia kompleksowych rozwiązań systemowych, aby uniknąć trwałej utraty przetwarzanych przez nich danych.

AUDYTY INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

 • Przegląd infrastruktury informatycznej w organizacji.
 • Analiza architektury sieci: skanowanie urządzeń podłączonych do sieci LAN, skanowanie protokołu, usług, ICMP. 
 • Identyfikacja potencjalnych źródeł wycieku informacji z organizacji.
 • Raport z testów, który wskazuje potencjalnie podatne usługi, jak również działania, które należy podjąć, by wyeliminować wykryte podatności.

TESTY SOCJOTECHNICZNE

 • Przeprowadzamy kampanie phishingowe ukierunkowane na pracowników organizacji (testy świadomości personelu).
 • Raport z kampanii przedstawiający statystyki skuteczności ataku.

BIAŁY WYWIAD (OSINT)

 • Pozyskanie informacji technicznych z powszechnie dostępnych źródeł, w tym widocznych w sieci Internet. Porównanie zebranych informacji ze stanem faktycznym.
 • Analiza podatności podatności na usługi widoczne z sieci Internet.
 • Raport z testów, który wskazuje najważniejsze zebrane informacje widoczne z sieci.

ANALIZA LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA

 • Inwentaryzacja oprogramowania organizacji.
 • Wyłonienie i usunięcie programów zbędnych dla firmowego systemu informatycznego.
 • Pomoc w ustanowieniu standardów oprogramowania oraz identyfikacji zasobów informatycznych w firmie.
 • Lista rekomendacji zapewniających bezpieczeństwo.