Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji

Wraz ze wzrostem liczby ataków cybernetycznych i naruszeń danych bezpieczeństwo teleinformatyczne stanowi jedno
z największych wyzwań w organizacjach.

Im więcej wiesz o słabych stronach swojej infrastruktury informatycznej, tym lepiej możesz wzmocnić swoją organizację dzięki skutecznemu zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem. Nasze wsparcie zapewnia sprawdzenie faktycznego stanu bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego oraz zarządzania procesami bezpieczeństwa.

Współpracujemy z Klientami w celu zdefiniowania
i wdrożenia kompleksowych rozwiązań systemowych,
aby uniknąć trwałej utraty przetwarzanych przez nich danych.

Audyty-infrastruktury-informatycznej

Audyty infrastruktury
informatycznej

 • Przegląd infrastruktury informatycznej w organizacji.
 • Analiza architektury sieci: skanowanie urządzeń podłączonych do sieci LAN, skanowanie protokołu, usług, ICMP. 
 • Identyfikacja potencjalnych źródeł wycieku informacji z organizacji.
 • Raport z testów, który wskazuje potencjalnie podatne usługi, jak również działania, które należy podjąć, by wyeliminować wykryte podatności.
Testy

Testy
socjotechniczne

 • Przeprowadzamy kampanie phishingowe ukierunkowane na pracowników organizacji (testy świadomości personelu).
 • Raport z kampanii przedstawiający statystyki skuteczności ataku.
osint

Biały wywiad
(OSINT)

 • Pozyskanie informacji technicznych z powszechnie dostępnych źródeł, w tym widocznych w sieci Internet. Porównanie zebranych informacji ze stanem faktycznym.
 • Analiza podatności podatności na usługi widoczne z sieci Internet.
 • Raport z testów, który wskazuje najważniejsze zebrane informacje widoczne z sieci.
Analiiza-legalności

Analiza legalności
oprogramowania

 • Inwentaryzacja oprogramowania organizacji.
 • Wyłonienie i usunięcie programów zbędnych dla firmowego systemu informatycznego.
 • Pomoc w ustanowieniu standardów oprogramowania oraz identyfikacji zasobów informatycznych w firmie.
 • Lista rekomendacji zapewniających bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo
danych osobowych

Każde przedsiębiorstwo dysponuje zasobami danych osobowych, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Do kwestii tej należy podchodzić systemowo. Tylko w ten sposób organizacja może efektywnie zarządzać zgromadzonymi w bazach informacjami, całą infrastrukturą ich przetwarzania,
a także ryzykiem zagrażającym ich bezpieczeństwu.

Wytyczne w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa

W większości przypadków polityka zabezpieczania danych osobowych w organizacji oparta jest na pewnych, starannie przygotowanych wytycznych. Nasi eksperci zajmują się ich szczegółowym opracowaniem oraz wdrażaniem. 

W ramach świadczonych przez nas usług przeprowadzamy audyty zgodności rozwiązań stosowanych w organizacji z wymogami prawa oraz przeprowadzamy analizę ryzyka. Dzięki temu możemy wybrać najlepsze w danym przypadku metody zabezpieczania informacji w firmach oraz organach administracji publicznej. Sporządzamy pełną dokumentację systemu ochrony danych w przedsiębiorstwie. Przygotowane przez nas wytyczne w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa znajdują swoje praktyczne zastosowanie w działalności firmy.

Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwie

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe zgromadzone w bazach firmowych były odpowiednio zabezpieczone przed przejęciem przez nieuprawnione podmioty. Na bieżąco analizujemy ryzyko ich wycieku. Przeprowadzamy testy penetracyjne oraz dokonujemy przeglądów konfiguracyjnych, sprawdzając rzeczywistą zdolność systemu do przeciwdziałania zagrożeniom czyhającym na bezpieczeństwo informacyjne w organizacji.

Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej

Do sprawnego i rzetelnego wykonywania zadań przez administrację publiczną niezbędne jest wdrożenie procedur zabezpieczania danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Nasza firma doradcza zajmuje się opracowaniem wytycznych oraz ich praktycznym wdrożeniem. Przeprowadzamy także szkolenia dla administratorów danych.