Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji

Wraz ze wzrostem liczby ataków cybernetycznych i naruszeń danych bezpieczeństwo teleinformatyczne stanowi jedno z największych wyzwań w organizacjach.

Im więcej wiesz o słabych stronach swojej infrastruktury informatycznej, tym lepiej możesz wzmocnić swoją organizację dzięki skutecznemu zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem. Proponujemy usługę bezpieczeństwa informacji, która dostarcza sprawdzenie faktycznego stanu bezpieczeństwa oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia incydentów.

Nasza oferta nie ogranicza się tylko do ochrony danych osobowych. Specjalizujemy się w identyfikowaniu słabych punktów w stosowanych rozwiązaniach technologicznych, oceniamy znaczenie wykrytych problemów na biznes oraz projektujemy i wdrażamy strategie w zakresie bezpieczeństwa IT, ochrony informacji i ciągłości działania.

Audyty-infrastruktury-informatycznej

Audyty infrastruktury
informatycznej

 • Przeprowadzamy audyt infrastruktury informatycznej.
 • Identyfikujemy potencjalne źródła wycieku informacji i klasyfikujemy podatności pod względem ich wpływu na bezpieczeństwo.
 • Przedstawiamy rekomendacje i wspieramy w eliminacji wykrytych podatności.
Testy

Testy
socjotechniczne

 • Przeprowadzamy testy penetracyjne i symulowane ataki hakerskie (socjotechniki i kampanie phishingowe) ukierunkowane na pracowników organizacji (testy świadomości personelu).
 • Identyfikujemy potencjalne słabe punkty i wzmacniamy odpowiednie mechanizmy obronne.
osint

Wdrożenia systemów
bezpieczeństwa

 • Projektujemy strategię cyberbezpieczeństwa oraz procesy monitorowania i reagowania na incydenty.
 • Wspieramy w procesie wdrożenia konkretnych systemów bezpieczeństwa, dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klienta.
Analiiza-legalności

Szkolenia
z bezpieczeństwa informacji

 • Prowadzimy szkolenia dla administratorów danych na różnym poziomie zaawansowania i dla różnych grup docelowych, takich jak programiści, analitycy czy handlowcy.
 • Przekazujemy pracownikom Twojej organizacji odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony danych w środowisku IT.

Dla kogo jest oferta
bezpieczeństwa danych osobowych?

Każde przedsiębiorstwo dysponuje zasobami danych osobowych, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Do kwestii tej należy podchodzić systemowo. Tylko w ten sposób organizacja może efektywnie zarządzać zgromadzonymi w bazach informacjami, całą infrastrukturą ich przetwarzania, a także ryzykiem zagrażającym ich bezpieczeństwu.

Korzyści wynikające z usługi bezpieczeństwa informacji:

 • Wsparcie zewnętrznego zaufanego podmiotu zapewnia spójne i kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa informacji.
 • Stałe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewnia, że nasze rozwiązania są dopasowane do zmieniających się zagrożeń w cyberprzestrzeni.
 • Większa odporność organizacji na zagrożenia cyberbezpieczeństwa.
 • Ograniczenie ryzyka naruszenia regulacji i przepisów prawnych, takich jak RODO, co może prowadzić do konsekwencji prawnych i finansowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwie

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe zgromadzone w bazach firmowych były odpowiednio zabezpieczone przed przejęciem przez nieuprawnione podmioty. Na bieżąco analizujemy ryzyko ich wycieku. Przeprowadzamy testy penetracyjne oraz dokonujemy przeglądów konfiguracyjnych, sprawdzając rzeczywistą zdolność systemu do przeciwdziałania zagrożeniom czyhającym na bezpieczeństwo informacyjne w organizacji.