Compliance, ochrona sygnalistów (whistleblowing)

Skuteczne wdrożenie Compliance

Whistleblowing Management System (WMS)

Kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
whistleblowers

Co to jest Compliance – ochrona sygnalistów?

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom naszych klientów, ceniących nas za wysoki standard świadczonych usług i szeroką wiedzę, skonstruowaliśmy kompleksową ofertę wsparcia w zakresie Compliance, w odniesieniu do ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów (whistleblowers).

Na czym polega usługa Compliance – ochrona sygnalistów?

Nasz dynamiczny zespół certyfikowanych audytorów, prawników i doradców z zakresu bezpieczeństwa informacji realizuje proces zarządzania ryzykiem braku zgodności poprzez:

  • analizę stanu bieżącego,
  • projektowanie mechanizmów pozwalających na wykrycie potencjalnych nieprawidłowości dotyczących ochrony sygnalistów,
  • opracowanie dokumentacji, procedur oraz bezpiecznych i efektywnych kanałów komunikowania naruszeń przez sygnalistów,
  • stworzenie zasad zapewniających terminowe reagowanie w sposób maksymalnie chroniący zgłaszających,
  • wsparcie merytoryczne, szkolenia dla pracowników.

Kogo obejmuje Compliance
– ochrona sygnalistów?

Przepisy unijne nałożyły obowiązek (pod rygorem kary pieniężnej) wdrożenia nowych regulacji podmiotom zatrudniającym:


min. 50 osób​

do 17 grudnia 2023 r.

min. 250 osób​

oraz instytucjom publicznym do 17 grudnia 2021 r.

Korzyści z usługi Compliance
– ochrona sygnalistów

W wyniku naszych działań otrzymają Państwo efektywnie działającą politykę zarządzania Compliance w zakresie ochrony sygnalistów obejmującą:

compliance-icon-5b

sprawną obsługę
zgłoszeń

compliance-icon-4b

przeszkoloną
załogę

compliance-icon-3

dyskretne kanały
komunikacji naruszeń

compliance-icon-2

wydajne procedury
zarządzania zgłoszeniami

compliance-icon-1b

dedykowana
dokumentacja

Wszystko to pozwoli na skrócenie czasu reakcji na zawiadomienie oraz maksymalizację ochrony dla sygnalistów, a także zapobiegnie stratom finansowym i wizerunkowym.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji o możliwych wariantach współpracy w zakresie Compliance – ochrona sygnalistów, zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej