Compliance, ochrona sygnalistów

Skuteczne wdrożenie Compliance

Whistleblowing Management System (WMS)

Nadchodzi obowiązek wprowadzenia procedury zgłaszania naruszeń przez sygnalistów. Kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
whistleblowers

Co to jest Compliance – ochrona sygnalistów?

Projekt polskiej ustawy dotyczącej ochrony osób, które zgłaszają naruszenia prawa, ma na celu wprowadzenie europejskiej dyrektywy. Ustawa ta określa, między innymi, wytyczne dotyczące przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dokonywanych przez osoby zgłaszające naruszenia prawa, tzw. sygnalistów.

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom naszych klientów, ceniących nas za wysoki standard świadczonych usług i szeroką wiedzę, skonstruowaliśmy kompleksową ofertę wsparcia w odniesieniu do ochrony sygnalistów.

Na czym polega usługa compliance – ochrona sygnalistów?

Nasza propozycja dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych polega na przygotowaniu jasnych i przejrzystych wytycznych, które umożliwią właściwe przyjęcie zgłoszenia naruszenia oraz skuteczną obsługę tego procesu.

Nasz dynamiczny zespół certyfikowanych audytorów, prawników i doradców z zakresu bezpieczeństwa informacji realizuje proces zarządzania ryzykiem braku zgodności poprzez:

  • analizę stanu bieżącego
  • projektowanie mechanizmów pozwalających na wykrycie potencjalnych nieprawidłowości dotyczących ochrony sygnalistów
  • opracowanie dokumentacji, procedur oraz bezpiecznych i efektywnych kanałów komunikowania naruszeń przez sygnalistów
  • stworzenie zasad zapewniających terminowe reagowanie w sposób maksymalnie chroniący zgłaszających
  • wsparcie merytoryczne, szkolenia dla pracowników.

Korzyści z usługi compliance
– ochrona sygnalistów

W wyniku naszych działań otrzymasz efektywnie działającą politykę zarządzania compliance w zakresie ochrony sygnalistów obejmującą:

compliance-icon-5b

sprawną obsługę
zgłoszeń

compliance-icon-4b

przeszkolony
zespół

compliance-icon-3

dyskretne kanały
komunikacji naruszeń

compliance-icon-2

wydajne procedury
zarządzania zgłoszeniami

compliance-icon-1b

dedykowaną
dokumentację

Wszystko to pozwoli na skrócenie czasu reakcji na zawiadomienie oraz maksymalizację ochrony dla sygnalistów, a także zapobiegnie stratom finansowym i wizerunkowym.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji o możliwych wariantach współpracy w zakresie compliance – ochrona sygnalistów, zapraszamy do wypełnienia formularza.

Wdrożenie systemu obsługi sygnalistów