Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Niektóre organizacje, w tym podmioty publiczne, mają obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych. W zależności od okoliczności funkcja ta może być realizowana samodzielnie albo w ramach usługi outsourcing IOD.

Outsourcing IOD - dlaczego warto?

Do wyznaczenia osób piastujących to stanowisko zobligowane są różne instytucje, określane mianem administratorów danych. W szczególności dotyczy to tych podmiotów, które przeprowadzają operacje przetwarzania danych osobowych na dużą skalę. Muszą czynić to również przedsiębiorstwa i placówki, które dysponują dużą ilością szczególnie wrażliwych zasobów informacyjnych (np. medycznych) i w związku z tym na zalecane jest, by regularnie przeprowadzały audyt zewnętrzny ich bezpieczeństwa. Dla wielu z nich najlepszym rozwiązaniem okazuje się outsourcing IOD.

Inspektor Ochrony Danych to funkcja, z którą wiążą się rozmaite obowiązki do spełnienia. Powołanie kompetentnego pracownika na to stanowisko sprzyja sprawnej realizacji polityki bezpieczeństwa informacyjnego w organizacji. IOD monitoruje zgodność działań firmy z przepisami RODO oraz wydaje zalecenia dla administratora danych, np. w zakresie przeprowadzanych szkoleń lub audytów zewnętrznych. Obowiązki inspektora polegają również na informowaniu pracowników odpowiedzialnych za takie kwestie, jak przetwarzanie i ochrona danych zgromadzonych w dokumentacji firmowej o najważniejszych wymogach w dziedzinie ich efektywnego zabezpieczania. Do zadań IOD – niezależnie od tego, czy jest to osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie, czy też powołana w ramach outsourcingu – należy również consulting i doradzanie w aspekcie oddziaływania wprowadzanych w firmie rozwiązań dotyczących ochrony bezpieczeństwa informacyjnego.

Powołanie odpowiedniej osoby na funkcję Inspektora Ochrony Danych nie jest łatwe. Organizacjom może w tym pomóc profesjonalny podmiot zewnętrzny, taki jak nasza firma doradcza. Na stanowisko IOD wyznaczamy wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy dysponują rozległą wiedzą oraz bogatym doświadczeniem w zakresie współpracy z instytucjami we wdrażaniu założeń polityki bezpieczeństwa (np. danych medycznych, prawnych). Mają oni też świadomość, jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona dokumentacja i raporty z audytów. Administrator danych, który decyduje się na outsourcing naszej firmy doradczej, może liczyć na fachowy i pomoc w sprawnym wdrażaniu założeń polityki ochrony danych osoowych oraz ich monitorowaniu. Jest to zatem najlepsze wyjście dla tych podmiotów, które poszukują ekspertów do powołania na stanowisko IOD.

Administrator Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Współpracujący z nami administrator danych otrzymuje fachową pomoc we wszystkich kwestiach związanych z ochroną wrażliwych informacji. IOD podlega bezpośrednio kierownictwu organizacji.

Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Na zlecenie klienta zorganizujemy profesjonalny audyt zewnętrzny RODO. Weźmiemy na siebie odpowiedzialność za przygotowanie stosownych raportów i dokumentacji.

Consulting z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Czuwamy nad przestrzeganiem przepisów odnoszących się do takich kwestii jak ochrona bezpieczeństwa danych osobowych w organizacjach. Oferujemy fachowy consulting. Doradzamy, jak rozwiązać różne problemy w dziedzinie przestrzegania przepisów RODO.

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Do pełnienia funkcji IOD oddelegowujemy odpowiednio wykwalifikowane osoby. W ramach outsourcingu organizujemy audyty oraz szkolenia dla personelu zajmującego się przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w formie Outsourcingu

Osoba wypełniająca obowiązki Inspektora Ochrony Danych musi mieć rozległą wiedzę na temat obowiązujących przepisów RODO. Wymaga się też, aby nieustannie podnosiła ona swoje kwalifikacje zawodowe. W tym celu zachęcamy do uczestnictwa w organizowanych przez nas programach doskonalenia kompetencji.

Oferując outsourcing IOD gwarantujemy klientom spełnienie wymogów formalnych związanych z powoływaniem Inspektora Ochrony Danych oraz realizacją jego obowiązków służbowych. Wskazujemy pracownikom, jak powinna być prowadzona dokumentacja firmowa zgodnie z przepisami RODO. Weryfikujemy, jak w praktyce wygląda ochrona poufnych informacji (np. danych medycznych) w organizacjach oraz jak przebiega realizacja wszelkich procedur z tym związanych. W razie konieczności IOD wspiera klientów także przy obsłudze żądań osób fizycznych, będących podmiotami danych osobowych.