Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Niektóre organizacje, w tym podmioty publiczne, mają obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych. W zależności od okoliczności funkcja ta może być realizowana samodzielnie albo w ramach usługi outsourcing IOD.

Outsourcing funkcji
Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych (IOD) w firmach i organizacjach, których działalność wymaga przetwarzania danych osobowych, to decyzja wspierająca optymalizację procesów i redukcję kosztów. Pełnienie funkcji IOD wymaga fachowej wiedzy, doświadczenia w prawie, zarządzaniu ryzykiem i zabezpieczeniach IT. Inspektor Ochrony Danych jest kluczowym elementem zapewniającym zgodność działań organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych, a jego doświadczenie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji są niezbędne w tym procesie.

Nasza oferta outsourcingu Inspektora Ochrony Danych obejmuje:

  • Realizację audytów RODO w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.
  • Profesjonalną obsługę w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
  • Fachowe doradztwo w dziedzinie RODO.
  • Szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Zaangażowanie w projekty z uwzględnieniem ochrony danych osobowych od etapu projektowania.
  • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Przygotowanie odpowiedzi dla osób, których dane są przetwarzane.
  • Weryfikację zgodności umów, klauzul, regulaminów i innych dokumentów z przepisami o ochronie danych osobowych.

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych – skuteczna ochrona Twoich danych

Zaufaj firmie JAMANO i skorzystaj z usługi outsourcingu Inspektora Ochrony Danych (IOD), aby zapewnić kompleksową ochronę przetwarzanych przez Ciebie danych osobowych.

Outsourcing IOD to przede wszystkim oszczędność czasu i zasobów. Zamiast zatrudniać wewnętrznego Inspektora Ochrony Danych, możesz zaufać naszym wykwalifikowanym ekspertom. Dzięki temu unikasz dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją, szkoleniem i utrzymaniem pracownika.

Nasi doświadczeni specjaliści zadbają o pełne spełnienie wymogów RODO, co minimalizuje ryzyko naruszeń i sankcji finansowych. Dbamy o ciągłą kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikujemy potencjalne zagrożenia i wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Współpracując z nami, możesz skupić się na swoim biznesie i osiąganiu celów, wiedząc, że Twoje dane są w najlepszych rękach. Nasz outsourcing IOD pozwoli Ci na pełne zaufanie, że wszystkie działania w zakresie ochrony danych są zgodne z przepisami prawnymi.