Obsługa prawna szpitali

Jesteśmy firmą doradczą, która specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu szeroko pojętego prawa medycznego. Obejmujemy kompleksową obsługą prawną wszystkie placówki działające w tej branży, w tym szpitale i przychodnie. Zajmujemy się profesjonalnym przygotowaniem podmiotu do prowadzenia działalności leczniczej, udzielając jego kierownikom oraz pracownikom fachowych porad odnoszących się do przepisów pracy, oraz handlowych. Nasi prawnicy pomagają klientom w rozwiązaniu różnych problemów związanych z prowadzoną działalnością.

Świadczona przez nas obsługa prawna placówek medycznych swym zasięgiem obejmuje rozmaite czynności ukierunkowane na zagwarantowanie podmiotom leczniczym pełnego wsparcia w dziedzinie przepisów.. Na zlecenie klientów opracowujemy regulaminy wewnętrzne, bazując przy tym na stosownych regulacjach prawnych. W ramach realizowanych przez nas usług można również liczyć na kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych w ich codziennym funkcjonowaniu (np. rozwiązywanie problemów z zakresu przepisów kodeksu pracy, spółek handlowych itd.).

Usługi prawne dla szpitali i placówek medycznych

Trzeba mieć świadomość, że placówki medyczne to instytucje, od których wymaga się szczególnej dbałości o ochronę danych osobowych. Dlatego też jesteśmy gotowi podjąć się zadania efektywnego wdrożenia zaleceń Rozporządzenia RODO w szpitalach i przychodniach. Przeprowadzimy także audyty bezpieczeństwa informacji, wskazując na ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie oraz podając praktyczne wskazówki dotyczące ich zniwelowania. Sporządzamy opinie prawne przygotowywanych umów oraz uczestniczymy w ich negocjowaniu. Na bieżąco informujemy współpracujące z nami podmioty o ewentualnych zmianach prawnych istotnych dla funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Kompleksowe rozwiązania problemów natury prawniczej, rzetelna i profesjonalna obsługa prawnika oraz korzystne warunki finansowe i pozostawanie w stałym kontakcie z klientem – na spełnienie wszystkich tych wymagań mogą liczyć osoby, które się do nas zgłaszają.