Ochrona danych osobowych

Nasz zespół tworzy grono specjalistów ściśle wyspecjalizowanych w obszarze ochrony danych osobowych. Jesteśmy na bieżąco z aktualizacjami przepisów, gwarantując naszym Klientom pozytywne rezultaty wdrażanych zmian. Mamy na swoim koncie ponad 1200 przeprowadzonych audytów RODO w różnorodnych sektorach rynku.

Audyty ochrony danych osobowych i wdrożenia RODO

Dokonujemy analizy stanu procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji. Następnie wdrażamy rozwiązania zgodne z wytycznymi RODO.

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

Bierzemy na siebie obowiązek ochrony danych osobowych w biznesie. Nasi Klienci mogą skupić się na działaniach operacyjnych, zlecając nam outsourcing IOD.

Bieżące wsparcie w sprawach ochrony danych osobowych RODO

Jesteśmy do stałej dyspozycji naszych Klientów oraz udzielamy porad prawnych w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Naruszenia i kontrole RODO

Doświadczenie nauczyło nas dbać o najmniejsze detale. Dopilnujemy każdego szczegółu, aby nie doszło do naruszenia RODO w firmie.

Audyt, wdrożenie i szkolenia – zadbaj o ochronę danych osobowych w firmie

Pierwszym krokiem na drodze do zabezpieczenia danych osobowych jest szczegółowy audyt RODO. O sukcesie decyduje profesjonalizm przeprowadzenia analizy sytuacji. Dysponujemy zespołami prawników wyspecjalizowanych w przepisach dotyczących RODO. Zapewniają oni know-how w zakresie ochrony danych osobowych oraz wspierają Klientów we wdrażaniu rozwiązań.

Jednak w czasach postępującej cyfryzacji, niezbędne jest także wsparcie specjalistów z obszaru IT. Nasz zespół uzupełniają zatem zaznajomieni z prawem i biznesem fachowcy z tego obszaru. Dysponują oni rozległą wiedzą w zakresie systemów firmowych, systemów obsługi Klienta oraz połączeń sieciowych.

Nasze działania są wielowymiarowe. Zakończenie audytu oznacza sporządzenie zaleceń oraz ich wdrożenie. Bierzemy odpowiedzialność za skuteczność wprowadzonych rozwiązań. Następnie sporządzamy dokumenty niezbędne w teraźniejszości, jak i w dalszej działalności firmy.

Kluczowym aspektem podczas wprowadzania w firmie właściwej polityki przetwarzania danych osobowych jest przeszkolenie pracowników. Pracujemy zarówno z kadrą zarządzającą, jak i z pracownikami niższego szczebla, szkolimy wszystkich pracowników mających styczność z danymi szczególnej kategorii.

Wdrożenie ochrony danych osobowych RODO

Praktyczne wdrożenie zaleceń RODO w organizacji wymaga zaangażowania w procedurę wszystkich pracowników – zarówno kadr menadżerskich, jak i podlegających im zespołów. Rozporządzenie o ochronie danych zawiera przepisy wskazujące na obszary, które należy zabezpieczyć, pozostawiając do indywidualnej oceny podmiotów formę oraz sposób realizacji przyjętych założeń.

Do sytuacji każdego przedsiębiorstwa należy podchodzić indywidualnie, uwzględniając wszystkie okoliczności towarzyszące całemu procesowi wdrożenia.

Zalecenia RODO zawierają przepisy, które wskazują na konieczność objęcia ochroną obszarów działalności firmy, w których są przetwarzane dane osobowe. Bezpieczeństwo całego procesu musi być poddane audytowi wykazującemu ewentualną niezgodność przyjętych w organizacji procedur z obowiązującymi przepisami. Ponadto należy również przeanalizować ryzyko, podejmując decyzję o wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zabezpieczenie poufnych informacji przed ich niekontrolowanym wyciekiem. Zgodnie z przyjętymi zaleceniami trzeba przestrzegać określonych standardów postępowania. Rejestry naruszeń ochrony danych osobowych i czynności ich przetwarzania można prowadzić elektronicznie. Rozporządzenie RODO nakłada również na organizacje obowiązek wprowadzenia umów powierzenia zawieranych z podmiotami zewnętrznymi.

Pomoc przy wdrożeniu ochrony danych osobowych RODO

Procedury wdrożenia zaleceń ustawy o ochronie takich poufnych informacji, jakimi są dane osobowe, wydają się Państwu skomplikowane? Rzeczywiście, mogą one stanowić pewną trudność, zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia w tej tematyce. Dlatego też warto skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów w tej dziedzinie. Jako firma działająca w branży od lat wspieramy klientów na każdym etapie wdrażania w ich przedsiębiorstwach wytycznych Rozporządzenia RODO. Zależy nam na tym, aby związane z tym procedury przebiegały szybko i sprawnie, bez zbędnych zakłóceń, a nasi kontrahenci już wkrótce mogli cieszyć się opinią firmy, dla której zagadnienie prawidłowego przetwarzania danych osobowych stanowi priorytetową kwestię.