Ochrona danych osobowych

 
Wiele organizacji ma wątpliwość, czy prawidłowo przeprowadziły wdrożenie RODO i czy spełniają wymogi stawiane organizacjom.
Nasz zespół specjalizuje się w ochronie danych osobowych, a nasze doświadczenie podpiera ponad 1200 przeprowadzonych audytów zgodności z RODO w różnych sektorach rynku. 

Audyty i wdrożenia RODO

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

Naruszenia i kontrole RODO

Bieżące wsparcie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych

Czy dbasz o bezpieczeństwo danych osobowych w swojej firmie?

Celem naszych działań jest podnoszenie poziomu świadomości w obszarze ochrony danych osobowych oraz dbałość o zapewnienie zgodności działania Państwa biznesu z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za kompleksową identyfikację uchybień w dotychczas funkcjonującym systemie ochrony danych osobowych, za wdrożenie zaleceń i dokumentacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz stworzenie procesów zgodnych z przepisami w zakresie ochrony danych, mając przy tym na względzie obowiązki wynikające również z przepisów RODO.

Na każdym etapie współpracy jesteśmy do dyspozycji Klienta. Kierujemy się zasadą, aby przygotowane wytyczne były dostosowane do struktury Państwa organizacji – zwięzłe, unikające zbędnej „biurokracji“. 

Na co dzień współpracujemy zarówno z małymi organizacjami, jak i dużymi organizacjami, podmiotami publicznymi oraz placówkami z branży medycznej (szpitale, przychodnie, firmy farmaceutyczne).