Ochrona danych osobowych

Nasz zespół specjalizuje się w ochronie danych osobowych, a nasze doświadczenie potwierdza
ponad 1200 przeprowadzonych audytów zgodności z RODO w różnych sektorach rynku. 
Audyty i wdrożenia RODO
Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych
Bieżące wsparcie w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych
Naruszenia i kontrole RODO

Czy dbasz o bezpieczeństwo danych osobowych w swojej firmie?

Celem naszych działań jest podnoszenie poziomu świadomości w obszarze ochrony danych osobowych oraz dbałość o zapewnienie zgodności działania Państwa biznesu z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za kompleksową identyfikację uchybień w dotychczas funkcjonującym systemie ochrony danych osobowych, za wdrożenie zaleceń i dokumentacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz stworzenie procesów zgodnych z przepisami w zakresie ochrony danych, mając przy tym na względzie obowiązki wynikające również z przepisów RODO.

Na każdym etapie współpracy jesteśmy do dyspozycji Klienta. Kierujemy się zasadą, aby przygotowane wytyczne były dostosowane do struktury Państwa organizacji – zwięzłe, unikające zbędnej „biurokracji“. 

Na co dzień współpracujemy zarówno z małymi organizacjami, jak i dużymi organizacjami, podmiotami publicznymi oraz placówkami z branży medycznej (szpitale, przychodnie, firmy farmaceutyczne).