Ochrona danych osobowych

Oferujemy outsourcing IOD – przejmujemy obowiązki i odpowiedzialność za ochronę danych osobowych w Twojej organizacji. Wdrażamy bezpieczne procedury, chronimy przed negatywnymi konsekwencjami prawnymi, finansowymi i wizerunkowymi

Audyty i wdrożenia RODO

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

Naruszenia i kontrole RODO

Bieżące wsparcie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Czy dbasz o bezpieczeństwo danych osobowych w swojej firmie?

 

Celem naszych działań jest podnoszenie poziomu świadomości w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz dbałość o zapewnienie zgodności działania Państwa biznesu z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za kompleksową identyfikację uchybień w dotychczas funkcjonującym systemie ochrony danych osobowych, za wdrożenie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz stworzenie procesów bezpieczeństwa informacji, mając przy tym na względzie obowiązki wynikające również
z przepisów prawa Unii Europejskiej.

Nasza działalność skupia się na kontroli i ocenie funkcjonowania podmiotu oraz doradztwie we wdrażaniu wymogów ustawowych w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Na każdym etapie współpracy jesteśmy do dyspozycji Klienta. Przygotowujemy dokumenty dostosowane do struktury Państwa organizacji – zwięzłe, unikając zbędnej „biurokracji“.

Świadczymy usługę Inspektora Ochrony Danych w placówkach z branży medycznej (szpitale, przychodnie, firmy farmaceutyczne), turystycznej, oświaty oraz finansowej.