RODO dla lekarzy

Pracujący w szpitalach i przychodniach, a także prowadzący prywatną praktykę zawodową lekarze poza standardowymi danymi odnoszącymi się do nazwiska, adresu, czy numeru PESEL pacjentów, dysponują również poufnymi wiadomościami na temat ich stanu zdrowia, przebytych chorób, orientacji seksualnej itp. Dlatego też Rozporządzenie RODO w obowiązujących regulacjach prawnych nakłada na służby medyczne wymóg szczególnej dbałości o bezpieczeństwo takich informacji. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy specjalną ofertę współpracy skierowaną do lekarzy zainteresowanych praktycznym wdrożeniem w życie aktualnych przepisów o ochronie danych. Oferujemy naszym klientom kompleksową pomoc w aspekcie dostosowywania zasad funkcjonowania placówki do regulacji RODO.

W trakcie przyjmowania pacjentów lekarze są zobowiązani do poinformowania ich o standardowych regułach stosowanych przy przetwarzaniu danych. Rozporządzenie wskazuje na konieczność poinformowania o tym, kto jest administratorem informacji w danym podmiocie leczniczym, w jakim celu są one gromadzone, jak długo będą one przechowywane oraz komu mogą zostać przekazane. Na potrzeby zakładów opieki zdrowotnej przygotowujemy odpowiednie wzory dokumentów dla pacjentów oraz zalecenia traktujące o ochronie informacji dotyczących ich zdrowia. Wszystko realizujemy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu RODO dla lekarzy.