Wsparcie biznesowe

JAMANO to zespół doświadczonych ekspertów, którzy za sprawą wieloletniego doświadczenia nabyli umiejętności w zakresie doradztwa biznesowego. Nasi specjaliści to fachowcy w obszarze human resources management, zarządzania komunikacją, wsparcia sprzedaży i marketingu. Każdy z naszych przedstawicieli jest również doskonale zaznajomiony z przepisami, oferując wsparcie biznesowe w zakresie pomocy prawnej.

Zapewniamy szybkie, zadowalające i przede wszystkim trwałe efekty. Stosujemy elementy twarde jak wprowadzanie znanych nam procesów i wykorzystywanie posiadanej wiedzy. Nie rezygnujemy również z elementów miękkich, wpływając na wzrost kompetencji pracowników oraz wspieranie zmian. Gwarantujemy poprawę wyników sprzedażowych i zysków przedsiębiorstwa.

Dokonujemy kompleksowej analizy przedsiębiorstwa, identyfikując jego słabe punkty. Przyglądamy się również innym podmiotom w branży. Na tej podstawie określamy główne problemy oraz obszary, w których do wykonania jest najwięcej pracy.

Tworzymy strategię, dzięki której nasi Klienci osiągają przewagę nad konkurencją. Przygotowujemy plan działania, mający prowadzić do osiągnięcia jasno określonych celów krótkoterminowych i długoterminowych.

Wdrażamy unikatowe rozwiązania podnoszące efektywność prowadzonego biznesu. Zapewniamy utrzymanie uzyskanych rezultatów poprzez wsparcie pracowników. Wskazujemy, jak radzić sobie w określonych sytuacjach, również tych zupełnie nieprzewidzianych.

icon-4c.png

Trafność podejmowanych decyzji jako klucz do sukcesu w biznesie

Oferujemy przedsiębiorcom pomoc w tworzeniu strategii codziennych działań, przygotowaniu planu rozwoju oraz budowie wartości firmy. Wszystko to jednak opierając się o założenie, że najważniejsze są podejmowane decyzje – teraz i w przyszłości. Wypracowane rozwiązania ułatwiają przedsiębiorcom dokonywanie trafnych wyborów. W każdej sytuacji Klienci mogą się do nas zwrócić z dowolnym zapytaniem. Służymy doradztwem biznesowym ze strony wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie biznesu i finansów. Udzielamy również porad prawnych.

icon66

W czym możemy Ci pomóc?

 

Zapewniamy wszechstronne wsparcie w zakresie doradztwa biznesowego. Możemy Ci pomóc między innymi w następujących obszarach:

  • działania wspierające sprzedaż;
  • sporządzenie strategii rozwoju;
  • wsparcie marketingowe;
  • optymalizacja mechanizmów wspierających sprzedaż usług AOS;
  • optymalizacja procesów;
  • komunikacja placówki medycznej z rynkiem;
  • komunikacja wizualna;
  • budowanie relacji z pacjentem.