Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1 czerwca 2019

4 maja 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące opłat za wydanie dokumentacji medycznej. Od tego dnia pacjent lub przedstawiciel ustawowy pacjenta otrzymuje dokumentację medyczną za darmo po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Istnieją jednak sytuacje, które stanowią wyjątek od reguły ogólnej. Placówka medyczna ma prawo żądać opłaty za wydanie dokumentacji medycznej:

  • od pacjenta wnioskującego o dokumentację po raz kolejny w żądanym zakresie,
  • od przedstawiciela ustawowego wnioskującego o dokumentację po raz kolejny w żądanym zakresie,
  • od osoby upoważnionej.

Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, liczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. te stawki wynoszą:

  • 0,34 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
  • 1,98 zł – za elektroniczny nośnik danych,
  • 9,90 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą maksymalne stawki.

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

Podstawa prawna: art. 28 ust. 2a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 24 ust. 1 pkt. 9 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Pacjent Przedstawiciel ustawowy Osoba upoważniona Pacjent Przedstawiciel
ustawowy
Osoba upoważniona
Kserokopia
(1 strona)
0,00 zł 0,00 zł 0,34 zł 0,34 zł 0,34 zł 0,34 zł
Wyciąg
(1 strona)
0,00 zł 0,00 zł 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł
Odpis (1 strona) 0,00 zł 0,00 zł 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł
Wydruk
(1 strona)
0,00 zł 0,00 zł 0,34 zł 0,34 zł 0,34 zł 0,34 zł
Środki komunikacji elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Informatyczny nośnik danych 0,00 zł 0,00 zł 1,98 zł 1,98 zł 1,98 zł 1,98 zł