Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1 marca 2019 r.

Od 1 marca zmieniły się maksymalne stawki, jakich placówka medyczna ma prawo żądać za wydanie dokumentacji medycznej zgodnie z art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowe stawki będą obowiązywać
od 1 marca do 31 maja 2019 r.

Wysokość stawek:

  • 0,34 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona A4),
  • 1,95 zł – za elektroniczny nośnik danych,
  • 9,73 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona A4).