„Za błąd klienta może odpowiedzieć administrator” Adam Klimowski W Dzienniku Gazecie Prawnej komentuje decyzję Prezesa UODO w sprawie towarzystwa ubezpieczeniowego

Duże kontrowersje wzbudziła ostatnio decyzja prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który nałożył karę ponad 80 tysięcy złotych na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA.

W maju ubiegłego roku wpłynęła do UODO skarga od nieuprawnionego adresata, do którego trafiła korespondencja od agenta ubezpieczeniowego zawierająca min. imiona i nazwiska, czy PESEL.

To skutek wysłania dokumentu polisy ubezpieczeniowej na błędny adres poczty elektronicznej, który wskazali sami klienci.

Komentarza w tej sprawie udzielił Adam Klimowski w Dzienniku Gazecie Prawnej. Cały artykuł można przeczytać tutaj.