„Za błąd klienta może odpowiedzieć administrator” Adam Klimowski komentuje decyzję Prezesa UODO

Duże kontrowersje wzbudziła ostatnio decyzja prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który nałożył karę ponad 80 tysięcy złotych na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA.

W maju ubiegłego roku wpłynęła do UODO skarga od nieuprawnionego adresata, do którego trafiła korespondencja od agenta ubezpieczeniowego zawierająca min. imiona i nazwiska, czy PESEL.

To skutek wysłania dokumentu polisy ubezpieczeniowej na błędny adres poczty elektronicznej, który wskazali sami klienci.

Komentarza w tej sprawie udzielił Adam Klimowski w Dzienniku Gazecie Prawnej. Cały artykuł można przeczytać tutaj.